Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

MALOWANIE DZIESIĘCIORGA PRZYKAZAŃ

Stefan Gierowski

5 - 15 listopada 1991

Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Rynek Gł. 14

 

INFORMACJA PRASOWA:

5 listopada 1991 w galerii ZDERZAK przy Rynku Głównym 6 w Krakowie zostanie otwarta wystawa obrazów prof. Stefana Gierowskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich. Wystawa będzie miała charakter "małej retrospektywy": 12 prac powstałych w łatach 1953-91 w większości reprezentuje jeden tylko z nurtów twórczości Gierowskiego. Wybrane prace stanowią kolejne etapy poszukiwań. Będzie to więc ekspozycja jednorodna, o określonym charakterze - skupiona na jednym z aspektów twórczości artysty.


W tym samym dniu w domu Wspólnoty Polskiej przy Rynku 0 Głównym 14 zostanie otwarta wystawa towarzysząca: "Malowanie Dziesięciorga Przykazań", cykl obrazów powstałych w latach 1986-87, zainspirowany XV-wieczną "Tablicą Dyiesięciorga Przykazań" Nieznanego Mistrza Gdańskiego (Muzeum Narodowe, Warszawal). Cykl ten stanowi swoistą interpretację Dekalogu.

Komisarzem obu wystaw jest Marta Tarabuła, właścicielka galerii ZDERZAK. Ostatnia wystawa prof. Gierowskiego w Krakowie odbyła się 16 lat temu w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Nowej Hucie.

Katalog towarzyszący wystawie w ZDERZAKU jest jak dotychczas najobszerniejszą publikacją poświęconą twórczości Stefana Gierowskiego. Liczy 60 stron i zawiera teksty krytyków, historyków sztuki i artystów: prof. Mieczysława Porębskiego, Piotra Lachmanna, Jana Michalskiego, Marka Sobczyka, którzy analizują różne aspekty malarstwa tego artysty. Teksty tłumaczone są na język angielski i niemiecki. W publikacji tej po raz pierwszy pojawia się obszerna bibliografia dotycząca działalności artysty. Katalog zwiera także liczne ilustracje w tym pełną dokumentację wystawy w galerii ZDERZAK (kolor).STEFAN GIEROWSKI

ur.1925 w Częstochowie. Studiował na ASP w Krakowie pracowniach Jarodzkiego, Pronaszki i Frycza oraz historię sztuki na UJ. Od 1949 r. mieszka i pracuje Warszawie. Pierwszą wystawę indywidualną miał w 1955 r. Wystawiał na słynnym "Arsenale". W latach 1957-61 współpracował z Marianem Boguszem w Galerii Krzywego Koła, gdzie miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wystawiał m.in. na Biennale MłodychParyżu (1959) i Biennale w Sao Paulo (1959) oraz XXIV Biennale w Wenecji (1968). W I poł. lat 60-tych współredagował (z A. Wojciechowskim i J. Olkiewiczem) serię malarstwa i grafiki WAG. Od 1961 r. jest profesorem warszawskiej ASP, w 1983 r. rektor - elekt tej uczelni. Od końca lat 50-tych pełnił szereg funkcji w zarządzie głównym ZPAP (m.in. przewodniczący sekcji malarskiej). W 1981 r. członek komitetu organizacyjnego Kongresu Kultury. Laureat Hagrody im. Jana Cybisa w 1980 r., i wielu innych nagród polskich i zagranicznych.

Jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich. Uczeń kapistów, przedstawiciel pokolenia "nowoczesności", które w okresie odwilży otwarło się na aktualne tendencje współczesnej plastyki światowej. Malarstwo Gierowskiego jest przede wszystkim malarstwem, czystym malarstwem, poszukiwaniem piękna optycznego i fizycznego zjawiska, jakim jest obraz, za pomocą łudząco prostych środków, które wymagają od widza wielkiej kultury plastycznej i wrażliwości.

Jako profesor warszawskiej ASP wykształcił kilka pokoleń malarzy; do jego uczniów należy także grupa młodych artystów, uznawanych przez krytykę za najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa lat 80-tych: Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, Szymon Urbański, Włodzimierz Pawlak, Ryszard Woźniak - których prace przedstawiała w Krakowie galeria ZDERZAK na kolejnych wystawach indywidualnych organizowanych od 1935 r.

ARTYKUŁY I RECENZJE:

KP, Przykazania Gierowskiego, "Gazeta w Krakowie", dodatek do "Gazety Wyborczej" 6.11.1991

Wspólnota polska"Gazeta w Krakowie", dodatek do "Gazety Wyborczej" 12.11.1991

Andrzej Sawicki, Jedenaste: bądź sobą, "Dziennik Polski" nr 265/1991

Marta Tarabuła, Czas na mistrza, rozm. Katarzyna Pikoń, "Gazeta Wyborcza" 23-24.11.1991

Magdalena Łaptaś, Gierowski w Galerii Zderzak, "Czas Krakowski" nr 263/1991

Magdalena Łaptaś, Gierowski znów w Krakowie, "Art & Business" nr 3/1992

Małgorzata Mach, Dwie wystawy Gierowskiego w Krakowie, "Obieg" nr 6,7,8/1992


 

 

 

KATALOG:

1

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022