Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

OBRAZY

Danuta Urbanowicz

26 lutego - 30 marca 1993

Galeria Zderzak, Sławkowska 1


INFORMACJA PRASOWA:

Wystawa Danuty Urbanowicz - pierwszy od osiemnastu lat indywidualny pokaz prac tej artystki w Krakowie - będzie się składać z dwóch części:

do 10 marca obrazy z lat 1959 - 1980

od 12 marca obrazy z lat 1992 - 1993

W Zderzaku mogliśmy zobaczyć prace malarki w roku 1991 na wystawie „Accrochage nr 2" (z Szymonem Urbańskim). W części pierwszej na przegląd twórczości malarki złożą się historyczne prace, w większości wypożyczone z muzeów i galerii. Część druga to prezentacja prac najnowszych.

Danuta Urbanowicz uprawia malarstwo i collage. Artystka jest pedagogiem w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych w krakowskiej ASP. Zajmuje się także projektowaniem i realizacją polichromii.

Urodzona w Radomiu w 1932, Danuta Urbanowicz studiowała w ASP w Krakowie (1951 - 57) rzeźbę a następnie malarstwo w pracowniach: Jacka Pugeta, Adama Marczyńskiego, Jonasza Sterna. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa u prof. Czesława Rzepińskiego. W latach 1959 - 1962 współtworzyła teatrzyk lalkowy Widzimisię działający w Nowej Hucie. Od 1961 należy do Grupy Krakowskiej. Bierze udział w krajowych i zagranicznych wystawach Grupy. W 1962 przebywa na ośmiomiesięcznym stypendium w Paryżu (wystawa w galerii Mouffe, 1963). Udział w wystawach zagranicznych: Detroit, Londyn, Sztokholm, Nancy, Praga, Bonn, Darmstadt, Bergkamen, Dasseldorf, Alburg, Norymberga, Stambut.

Obrazy posiadające zdecydowaną konstrukcję można podzielić w zależności od okresu powstawania na odpowiadające malarstwu materii (1960 - 67) oraz collage z użyciem różnych „przedmiotów biednych", blachy, itp. Do roku 1974 powstaje cykl obrazów „publicystycznych" opartych na wykorzystaniu druków urzędowych, dowodów tożsamości, formularzy, rachunków, wezwań, gwarancji na artykuły codziennego użytku.Wystawy indywidualne: Galeria Rytm, Kraków 1970, Galeria Arkady, Kraków 1972, Galeria Klubu Kużnia, Nowa Huta 1974, Galeria Pawilon DESA, Nowa Huta 1975, Galeria Studio, Warszawa 1976 (wspólnie z J. Tarabułą, W. Urbanowiczem, J. Wrońskim), Galeria Zderzak, Kraków 1991 (wspólnie z Sz. Urbańskim).

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzea Okręgowe w Bydgoszczy, Radomiu, Tarnowie, Kielcach, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, w Szkole Muzycznej w Nowej Hucie, w Nowohuckim Domu Kultury, w Galerii PIK. W zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Katalog, który ukaże z okazji wernisażu II części wystawy, będzie liczyć 70 stron i zawierać: teksty krytyczne prof. Piotra Krakowskiego, Leszka Danilczyka, Janusza Tarabuły, wypowiedź autorki, archiwum tekstów prasowych i krytycznych, bio- i bibliografię, 15 ilustracji kolorowych i ok. 30 czarno - białych.

 

ARTYKUŁY I RECENZJE:

Beata Studziżba, Nowe obrazy Danuty Urbanowicz, "Gazeta Krakowska" nr 75/1993

Jerzy Hanusek, Podróż do krainy postmalarstwa, "Gazeta Wyborcza" nr 76/1993

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA:

1

PRACE:

1

 

KATALOG:

kat