Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

NIEBIESKIE MIASTA

Edward Dwurnik

18 października - 18 listopada 1994

Galeria Zderzak, Sławkowska 1


INFORMACJA PRASOWA:

Edward Dwurnik ur. w 1943, w 1970 ukończył warszawską ASP, mieszka i pracuje w Warszawie. Uznany za jednego z najlepszych artystów polskiej współczesności, ojca Nowych Dzikich, obdarzany mianem kronikarza polskiej rzeczywistości politycznej, polskiego życia codziennego.

Cała jego twórczość ujęta jest w cykle malarskie („Podróże autostopem” — debiut 1966; „Robotnicy” 1975; „Droga na Wschód” 1989, „Niech żyje wojna!” 1991, „Błękitne” 1992). Artysta wystawiał swoje prace na ponad 30 wystawach indywidualnych (w tym 10 zagranicznych — Chicago, Londyn, Maastricht, Bonn, Bristol); brał udział w prestiżowych wydarzeniach artystycznych: polskich (1988 — „Sztuka Polska XX wieku", Muzeum Narodowe Wrocław; 1990 — „Sztuka stanu wojennego. Zima 81/82", Muzeum Narodowe Wrocław) i zagranicznych (1982 — dokumenta 7, Kassel; 1987 — XIX Międzynarodowe Biennale Sztuki w Sao Paulo; 1988 — „Art the Edge" — współczesna sztuka z Polski, Muzeum Sztuki Oxford; 1991 — „Positionen Polen", Künstlerhaus Bethanien Berlin, 1993 "Kunstenaars Van de Galerie", Wanda Reiff Gallery, Maastricht; Art Fair, Chicago; 1994 - retrospektywa twórczości Artysty, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart).

Obecna wystawa jest premierą nowej, malowanej od dwóch lat, serii obrazów. Jest to także setna wystawa w Zderzaku.

Odmaterializowane, błękitne, niebieskie, niebiańskie miasta Dwurnika unoszą się ponad własnymi pierwowzorami na kształt i podobieństwo „Niewidzialnych miast" Italo Calvino. Są i nie są zarazem tym, czym są.
(B .Deptuła)

 

ARTYKUŁY I RECENZJE:

Bogusław Deptuła, Dwurnik, Dwurnik, "Tygodnik Powszechny" nr 33/1994 cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

Andrzej Osęka, Wielkoduszny Dwurnik, "Gazeta Wyborcza" 27-28.08.1994

Jacek Ziemiński, "Wielkoduszny Dwurnik", "Gazeta Wyborcza" 8.09.1994

Monika Małkowska, Niebieskie miasta Edwarda Dwurnika, "Rzeczpospolita" nr 247/1994

Edward Dwurnik, O smutku w błękitach, rozm. Katarzyna Bik, "Gazeta w Krakowie", dodatek do "Gazety Wyborczej" 25.10.1994

Marek Sołtysik, Niebieskie miasta i rysunki z szuflad, "Gazeta Krakowska" nr 245/1994

Stanisław Tabisz, Niebieskie migdały, "Czas Krakowski" 5-6.11.1994

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA:

1

KATALOG:

1

Jarosław Modzelewski
CARITAS

31.10.2020–20.2.2021