Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

ZWIERZYNIEC według Apollinaire`a

Jan Dobkowski

21 grudnia - 15 stycznia 1994

Galeria Zderzak, Sławkowska 1


INFORMACJA PRASOWA:

Jan Dobkowski urodził się w 1942 roku. W latach 1962-68 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założyciel grupy Neo Neo Neo (razem z Jurrym Zielińskim), tegoroczny laureat nagrody im. Jana Cybisa. Mieszka i pracuje w Warszawie.

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE
1967 pierwsza wystawa grupy Neo Neo Neo (z Jurrym Zielińskim), Klub Medyka, Warszawa
1973 Hunter Gallery, Los Angeles
1978 wystawa retrospektywna, Galeria Zachęta, Warszawa 
1985 Meissner Galerie, Hamburg
1991 Ofiarom, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 
1991 Akwarele i rysunki, Galeria Zderzak, Kraków
1994 Love & Life, Galeria ZPAP, Warszawa
Neo Neo Neo (z Jurrym Zielińskim), Galeria Zachęta, Warszawa

Obecna wystawa w Zderzaku to pokaz cyklu linorytów artysty - ilustracji do Zwierzyńca Apollinaire` a. Są to prace powstałe w 1963 roku, odkryte na nowo i prezentowane po raz pierwszy. Ekspozycji towarzyszy unikatowa publikacja - wiersze Apollinaire`a w znakomitym tłumaczeniu i ze wstępem Artura Międzyrzeckiego, ilustrowana kompletem linorytów Dobkowskiego.

Prace te nie noszą jeszcze cech stylu charakterystycznego potem dla Artysty. Są odpowiedzią na podobne w klimacie ilustracje Raula Dufy z pierwszego wydania Zwierzyńca z lat 20-tych; stanowią o niepowtarzalności książki.

...do orfickiej zabawy Apollinaire`a zglasza się z kolei Jan Dobkowski, czytelnik „Zwierzyńca" wydanego w 1963 roku w Krakowie ( ...) przedstawia go nam po trzydziestoleciu, jako dojrzały artysta, wzbogacając polską bibliotekę apollinairowską.
(Artur Międzyrzecki)


ARTYKUŁY I RECENZJE:

Stanisław Tabisz, Wewnętrzne zamówienie, "Czas Krakowski" nr 299/1994

B.G.B., Linoryty Jana Dobkowskiego, "Rzeczpospolita" nr 302/1994

Janusz Jordan, Zwierzyniec Dobkowskiego, "Nowe książki" nr 7/1995

KB, Bestiariusz Dobkowskiego, "Gazeta w Krakowie", dodatek do "Gazety Wyborczej" 3.01.1995

Monika Kuc, Małe Dionizje, "Gazeta Wyborcza" 20.01.1995

 

 

 

 

ZDJĘCIA:

1

PUBLIKACJA: 

1

Jarosław Modzelewski
CARITAS

31.10.2020–20.2.2021