Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

MALARSTWO

Janusz Tarabuła

1 - 31 marca 1996

Galeria Zderzak we współpracy z Galerią Krzysztofory

 

INFORMACJA PRASOWA:

Janusz Tarabuła uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne, rysunek i grafikę. Urodzony w roku 1931 w Krakowie, w latach 1950-1956 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni Czesława Rzepińskiego. Należał do tzw. Grupy 5-ciu (Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz, Jerzy Wroński, Julian Jończyk, Janusz Tarabuła), od 1961 jest członkiem Grupy Krakowskiej, brał udział we wszystkich jej wystawach oraz w ponad 50 innych prezentacjach zbiorowych.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
1971 Galeria Krzysztofory, Kraków
1973  Galeria PI, Kraków
1974  Galeria Pawilon DESA Nowa Huta (wspólnie z A. Marczyńskim), Kraków
1977 Galeria Studio (wspólnie z W. i D. Urbanowiczami i J. Wrońskim), Warszawa
1978 Galeria ZPAP „ART”, Floriańska 34, Kraków
1984 Galerie des Arcenauk, Marsylia
1985 Galeria Krzysztofory, Kraków
1986 Galerie 1`Atelier, Lyon
1989 Galeria ZPAP, Floriańska 34, Kraków
1989 BWA, Kielce
1990 Galeria Krzysztofory, Kraków
1990 Galeria Uniwersytecka, Cieszyn

Wystawa Janusza Tarabuły w Galerii Zderzak i w Galerii Krzysztofory to rodzaj retrospektywy. Zaprezentowane zostaną zarówno prace najwcześniejsze, powstałe w latach 50-tych, jak i te z lat ostatnich. Wystawie towarzyszy katalog.

 

ARTYKUŁY I RECENZJE:

Barbara Wróblewska-Bogoon, Odcinek blasku. Malarstwo Janusza Tarabuły, "Echo Krakowa" nr 50/1996

Agnieszka Fryz-Więcek, Retrospektywa Tarabuły, "Rzeczpospolita" nr 63/1996

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA:

1

KATALOG:

1