Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

WRÓBLEWSKI - MODZELEWSKI

15 stycznia - 28 lutego 1996

Galeria Zderzak, Sławkowska 1

 

INFORMACJA PRASOWA:

Andrzej Wróblewski

1

Malarz, krytyk, historyk sztu­ki, urodzi! się w 1927 roku w Wilnie, zmarł tragicznie w 1957 w Tatrach. Pozostawił ponad 150 prac olejnych, ponad 1400 rysunków, akwarel i gwa­szów, 84 monotypie, 65 grafik, szereg rysunków ulotnych i za­wartych w szkicownikach; po­nadto ok. 80 opublikowanych artykułów i recenzji prasowych oraz liczne notatki w rękopisie.

Jarosław Modzelewski

 Urodzony w 1955 roku. W la­tach 1975-80 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk­nych w Warszawie w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Mie­szka i pracuje w Warszawie. 1983-1993 udział w wystawach i wystąpieniach GRUPPY Stale współpracuje z Galerią Zderzak.

 

Malarstwo Jarosława Modzelewskiego jest też rzadkim dziś malarstwem podda­nym rygorowi intelektu, temu, co czyni je spójnym, całościowym, co dąży do syn­tezy jak najobszerniejszych regionów artystycznej i umysłowej aktywności czło­wieka, i temu, co szlachetnie upraszcza, porządkuje rzeczywistość, nie gubiąc przy tym jej cech oryginalnych. Zdaje się, ż.e o taki intelektualizm w malarstwie upominał się Andrzej Wróblewski.
Mirosław Ratajczak, Nadzieja, ODRA 9/1994

(...) nigdy nie będzie za dużo refleksji nad sztuką Wróblewskiego w kraju ubo­gim, gdzie tak mało czerpie się z własnej tradycji.
Jarosław Modzelewski, Cisza i lekki smutek. Wypracowanie ucznia, [w:] Andrzej Wróblewski nieznany

 

ARTYKUŁY I RECENZJE:

Barbara Wróblewska-Bogoon, Niech cały ten rok będzie tak dobry jak styczeń, "Echo Krakowa", dodatek do "Gazety Krakowskiej" 25.01.1996 cz.1, cz.2

Beata Salamon, I tak muszą uznać moje wartości, "Gazeta Krakowska" nr 50/1996

Andrzej Osęka, Wróblewski odwracany, "Gazeta Wyborcza" nr 65/1996

KB, Podglądanie przez okno, "Gazeta w Krakowie", dodatek do "Gazety Wyborczej" nr 38/1996

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA Z WYSTAWY:

1

 

Dlaczego wystawa "Modzelewski-Wróblewski":

1

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022