Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

ART FORUM BERLIN

targi sztuki

31 paździerika - 4 listopada 1997, Berlin

 

1

 

2

 

3

ARTYKUŁY:

Bożena Czubak, Szkielet w galerii, "Wprost" 1997

Florian Illies, Berlin ist eine Messe wert, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nr 254/1997 cz.1, cz.2