Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

   Ryszard Grzyb

   Zbigniew Makowski

   Jadwiga Maziarska

   Jarosław Modzelewski

   Łukasz Stokłosa

   Monika Szwed

   Janusz Tarabuła

   Danuta Urbanowicz

   Andrzej Wróblewski

   Jurry Zieliński

   Erwina Ziomkowska
   
   ...więcej

SZKICE I PRÓBY

Jarosław Modzelewski

12 maja - 12 czerwca 2000

Galeria Zderzak, Floriańska 3

 

INFORMACJA PRASOWA:

Wystawa jest swoistym komentarzem do równoległej wystawy w Bunkrze Sztuki "Jarosław Modzelewski: przegląd z malarstwa" (kurator: Marta Tarabuła) i będzie wyjątkową okazją do przyjrzenia się procesowi twórczemu jednego z najważniejszych malarzy polskich średniego pokolenia. Prezentacja szkiców do obrazów pokazywanych na wystawie bunkrowej, a także notatek i uwag Jarosława Modzelewskiego z różnych etapów pracy nad obrazem pozwoli na zetknięcie się z warsztatem artysty i źródłami jego twórczości. Ponadto na wystawie pokazane zostaną najnowsze prace artysty, wykonane techniką wycinanki, stosowanej przez Modzelewskiego na początku nat 80-tych.

1

ARTYKUŁY I RECENZJE:

AN, "Przegląd z malarstwa", czyli... Modzelewski w bunkrze, "Dziennik Polski" nr 63/2000

Marta Tarabuła, Kilka prostych wartości, rozm. Maria Ziemianin, "Gazeta Krakowska" nr 130/2000

Jarosław Modzelewski, Polska to wdzięczne miejsce, rozm. Katarzyna Bik, "Gazeta w Krakowie", dodatek do "Gazety Wyborczej" nr 118/2000

Dorota Jarecka, Malarz szarej strefy, "Gazeta Wyborcza" nr 112/2000

aga, Dwadzieścia interesujących lat, "Przekrój" nr 21/2000

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA:

1