Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

MALARSTWO MATERII 1957-63 Warszawa/Lublin

MARIAN BOGUSZ, WŁODZIMIERZ BOROWSKI
TYTUS DZIEDUSZYCKI, STEFAN GIEROWSKI
BRONISŁAW KIERZKOWSKI, ALEKSANDER KOBZDEJ, JAN LEBENSTEIN, JAN ZIEMSKI, RAJMUND ZIEMSKI


Galeria Zderzak, Floriańska 3

18 grudzień 2001 - 28 luty 2002

 

INFORMACJA PRASOWA:

Wystawa jest drugą częścią większego projektu podjętego rok temu przez Galerię Zderzak w celu przybliżenia współczesnemu widzowi mało znanego - nawet specjalistom - etapu w sztuce polskiej sprzed lat czterdziestu.
 
1  

Na wystawie Jana Ziemskiego w lubelskim BWA, 1959; Stoja od lewej: Wlodzimierz Borowski, Nieznajoma w plaszczu i w berecie, Henryk Stazewski, Nieznajomy Pan. Foto z archiwum rodziny artysty.
 
Już pierwsza wystawa z tego cyklu, pokazująca w sposób odkrywczy malarstwo Grupy Nowohuckiej (X 2000 - I 2001), potwierdziła nie zatarte przez czas piękno i artystyczną jakość obrazów, których historia sztuki bądź nie zauważyła, bądź przeszła nad nimi do porządku dziennego, traktując nurt "malarstwa materii" jako jeden z wielu efemerycznych przejawów życia artystycznego w okresie "odwilży".
 
2

Zdjęcie archiwalne z 1960 roku z Galerii Krzywe Koło w Warszawie. Stoją od lewej: H.Chmielewska, Magdalena Więcek, Eulalia Boguszowa.
Siedzą od lewej: Bronisław Kierzkowski, Marian Bogusz, Rajmund Ziemski, Stefan Gierowski. Zdjęcie z archiwum p. Wandy Kierzkowskiej
 
Obecna wystawa pokaże artystów związanych z warszawską Galerią Krzywe Koło i lubelską Grupą Zamek:
Mariana Bogusza, Stefana Gierowskiego, Aleksandra Kobzdeja, Bronisława Kierzkowskiego, Jana Lebensteina, Rajmunda Ziemskiego, Włodzimierza Borowskiego, Tytusa Dzieduszyckiego, Jana Ziemskiego.

Prace wydobyte z magazynów muzealnych i prywatnych kolekcji nie tylko wytrzymują próbę czasu, ale trafiają do współczesnej wrażliwości dzięki dokonującej się syntezie pierwiastka abstrakcyjnego i przedmiotowego, intelektu i emocji, konstrukcji i przypadku.
 
inne obrazy
Bronisław Kierzkowski "Kompozycja fakturowa nr154", stiuk, metal, 48x105, 1959
 
Obrazy nurtu "malarstwa materii" skłaniają do przemyślenia na nowo problemu, z którym nieustannie boryka się sztuka polska: problemu odkrywczości i wtórności, autentyczności i paseizmu, nadążania i nienadążania za wiodącymi trendami sztuki światowej. Wydaje się, że zbyt pochopnie nurt ten wraz z innymi poszukiwaniami "odwilżowymi" uznano za efekt pozornej wolności, efekt socjopolitycznej strategii, mającej stworzyć złudzenie liberalizmu w kraju rządzonym przez partię z gruntu totalitarną. Taktyka PZPR w świetle dostępnych źródeł nie jest trudna do rozpoznania. Nie zmniejsza to jednak - wprost przeciwnie - rangi artystycznej interesujących nas dzieł. Byłoby niesprawiedliwe odmawiać autentyzmu temu porywowi wolności, który był udziałem artystów wchodzących w tym czasie na scenę artystyczną.
Podobnie jak w przypadku wystawy Grupy Nowohuckiej, pokazowi będzie towarzyszyć bogato udokumentowany katalog.
 
Kurator wystawy: Anna Baranowa

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACE:

kat

 

FOLDER:

1

Jarosław Modzelewski
CARITAS

31.10.2020–20.2.2021