Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

HIGH DEFINITION

fotografia, rysunek

Galeria Zderzak, Floriańska 3

12 lipca - 30 lipca 2005

 

INFORMACJA PRASOWA:

Wystawa High Definition jest próbą scharakteryzowania nowej wrażliwości, która od kilku lat coraz wyraźniej obecna jest w sztuce polskiej.

Artyści porzucają fascynację kulturą masową. Ironiczna analiza cywilizacji postindustrialnej ustępuje miejsca zainteresowaniu tym, co prywatne, intymne, ale też "nieciekawe" z punktu widzenia relacji telewizyjnej. Tajemnicze zaułki miast, przykurzone domowe kąty, wnikliwe spojrzenie na rzeczywistość znaną od dzieciństwa, a przede wszystkim świat wyobraźni stają się punktem odniesienia dla takich artystów jak: Konrad Kuzyszyn, Julia Staniszewska, Monika Szwed, Krzysztof Zieliński i Ireneusz Zjeżdżałka.

Tytuł High Definition wskazuje na znaczenie detalu w pracach pokazywanych artystów. Wyszukane formalnie i kolorystycznie kompozycje stanowią antytezę dla komiksowej estetyki dominującej obecnie na polskiej scenie artystycznej.

Na wystawę składają się prace następujących artystów:

 

Konrad Kuzyszyn /fotoobiekty/
Obiekty fotograficzne Konrada Kuzyszyna to zatopione w żywicy zdjęcia przedmiotów dostrzeżonych na dnie rzeki po wielkiej powodzi. Kiedyś były to przedmioty intymne, bliskie człowiekowi. Sposób ich utrwalenia, ich barwa i powłoka, otaczają je zagadkową aurą niepewności i melancholii, charakterystyczną dla poetyki łódzkiego artysty. Prace są echem wielkiej instalacji przestrzennej, którą można było oglądać w Zderzaku w marcu br.1

Julia Staniszewska /fotografia/
Cykl fotografii "Mieszkańcy ulicy Bryły" Julii Staniszewskiej, prezentowany w zeszłym roku w CSW w Warszawie, wywołał duże zainteresowanie. Absolwentka École des Beaux-Arts w Paryżu przez kilka lat fotografowała sąsiadów z bloku, w którym mieszkała od dzieciństwa. Powstały prace ukazujące w sposób mądry, poważny i subtelny związki pomiędzy ludźmi oraz przedmiotami, którymi się otaczają. Prace prezentowane na High Definition są zapowiedzią indywidualnej wystawy artystki w Zderzaku.

Monika Szwed /rysunek/
Rysunki Moniki Szwed mają wiele wspólnego z fotografią. Odnosimy wrażenie, że ich tłem są stare rodzinne albumy zapełnione mnóstwem pozowanych ujęć. Kalkowanie, powtarzające się układy postaci i motywów, które sugerują inspiracje fotografią, skojarzone są jednak z ruchliwą, fantastyczną narracją i dekoracyjną kreską. Prace Moniki urzekają delikatnością, duchową równowagą, kulturą rysunku i koloru.

Krzysztof Zieliński /fotografia/
Na wystawie przypominamy kilka fotografii Krzysztofa Zielińskiego z prezentowanego niedawno w Zderzaku kameralnego cyklu Random Pleasures. Im dłużej im się przyglądamy, im częściej do nich powracamy, tym silniejsze jest przekonanie, że mamy do czynienia z dziełem najwyższej rangi. Piękno Random Pleasures jest tak oczywiste, że nie ma potrzeby go komentować.

 

2

Ireneusz Zjeżdżałka /fotografia/
Sedymentacje czyli prace fotografa, który włazi do każdej opuszczonej dziury, w której pozostał ślad człowieka, dotyczą czasu zaprzeszłego. Niewielkie, wykonane w tradycyjnej technice bromowej, komponowane z sanderowskim pietyzmem dla modela, są zwodniczym zapisem dokumentalnym.

Zdjęcia Ireneusza Zjeżdżałki dopełniają obrazu High Definition, wystawy, którą uważamy za prawdziwie proustowską.

Zapraszamy do galerii!

              

 

 

 

 

 

PRACE:

prace