Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

SAN RIVER

Konrad Kuzyszyn

17 marca - 14 kwietnia 2005
Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3


1

INFORMACJA PRASOWA:

Konrad Kuzyszyn posługuje się w swojej sztuce fotografią, instalacją, tworzy obiekty fotograficzne.

Początkowo podejmował problematykę bliską artystom z kręgu "Kowalni", dlatego wpisano go w nurt sztuki "krytycznej". Podobnie jak do artystów z pracowni Grzegorza Kowalskiego przylgnęła do Kuzyszyna etykietka skandalisty. Największe kontrowersje wzbudzał przede wszystkim cykl fotografii wykonany w końcu lat 80. w Collegium Anatomicum Akademii Medycznej w Łodzi. Turpistyczną estetykę porzucił Kuzyszyn w połowie lat 90. Głównym tematem jego sztuki pozostał jednakże człowiek.

Ulubionym medium artysty stała się instalacja. W starannie zaaranżowanych za pomocą neonowego światła przestrzeniach umieszczał obiekty wykonane z parafiny i silikonu, w których zatapiał zdjęcia fragmentów ludzkiego ciała. Przestał stronić od piękna formy i metaforyki. Łukasz Gorczyca napisał: "Jest liryczny, intymny, misterny, dotyka ciała, ale zarazem je dematerializuje i preparuje w wieczność. Zachwyca się, zadziwia, spogląda przez obiektyw lub szkło powiększające i wyobraża sobie kosmos. Jego poetyckość jest wręcz podręcznikowa, tyle że ów podręcznik jest bardzo współczesny - elektroniczny, ciekłokrystaliczny".

W najnowszych realizacjach Kuzyszyna pojawia się także przedmiot. Wyrzucone rzeczy to dla Kuzyszyna ślady obecności człowieka. Ślady, których artysta szuka i skrupulatnie rejestruje używając aparatu fotograficznego i kamery wideo.

Dno rzeki San to doskonałe miejsce na poszukiwania - tam natknął się artysta na oblepiony błotem i glonami dziecięcy bucik, który stał się punktem wyjścia instalacji pokazywanej w Zderzaku. Porzucone na brzegu przedmioty, jak np. lalka-zabawka, już za sprawą artysty znalazły się w wodzie, by następnie, wyłowione okiem kamery mogły opowiedzieć historię rzeki.

W instalacji stworzonej we wnętrzu Galerii Zderzak tajemnicza, pochłaniająca wszystko rzeka jest metaforą ludzkiego losu. "San River" to jednak nie tylko refleksja nad egzystencją człowieka i płynącym czasem. Tytuł oparty na grze słów stanowi ironiczny komentarz do "wielkich narracji", którym nie oparła się nawet polska sztuka krytyczna.

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Konrad Kuzyszyn (ur. w 1961): absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Łodzi. Obecnie prowadzi Pracownię Fotografii i Obrazu Wideo w macierzystej uczelni.

Brał udział w najgłośniejszych wystawach sztuki polskiej ostatniego dziesięciolecia (m.in.): Antyciała , CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1995 ; Scena 2000, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2000 ; Konstrukcja w procesie , Bydgoszcz 2000; In Between. Art from Poland 1945-2000 , Chicago Cultural Center, Chicago 2001; Niebezpieczne związki sztuki z ciałem , Galeria Arsenał, Poznań 2002.