Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

WARSZTATY Z WRÓBLEWSKIM

Prace i interpretacje

Galeria Zderzak, Floriańska 3 

7 listopada 2009 - 6 stycznia 2010 


INFORMACJA PRASOWA:

WARSZTATY Z WRÓBLEWSKIM są wprowadzeniem do książki Jana Michalskiego „Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim”. Wystawa ukazuje wędrówkę motywów symbolicznych w sztuce największego polskiego malarza XX-wieku, twórcy słynnych „Rozstrzelań” i „Ukrzesłowień”. Na przykladach ryby, spirali i matki widz może śledzic przemiany tych motywów i podążać tropami wyobraźni symbolicznej artysty.

 

Przewodnik po wystawie.

 

1. Ściana Chłopca - główna po lewej od wejścia do sali: na środku znajduje się obraz „Chłopiec na żółtym tle” (1956) złożony z dwóch rzeczywistości; po prawej stronie „Chłopca” – syna Ziemi i Gwiaździstego Nieba – znajduje się Sfera Historii, a w niej „Rozstrzelania” i Umarli; po lewej stronie „Chłopca” znajduje się Sfera Transcendencji, a w niej Ryby oraz Święte Miasta;

archetyp symboliczny: między „Chłopcem” i Rybami umieszczono wizerunek „Boskiego Rybaka” pochodzący ze starobabilońskiego tłoku pieczętnego.

1   2

3       4

 

2. Ściana Zatopionego Miasta - boczna po lewej stronie od wejścia do sali: umieszczono na niej „Rybę kosmiczną”, „Zatopione miasto” i wizerunki archetypów symbolicznych – chrześcijańskich i przedchrześcijańskich.

3. Ściana Ptaka-Ryby - boczna po prawej stronie od wejścia do sali: umieszczono na niej wybrany materiał porównawczy z modernistycznej sztuki  europejskiej XX-wieku, odnoszący do motywu ptaka-ryby (na ścianie lewej reprezentuje go „Ryba kosmiczna” Wróblewskiego). Są to reprodukcje dzieł Kazimierza Malewicza, Marca Chagalla, Oskara Schlemmera.

4. Ściana Świętych Miast - boczna po prawej stronie od wejścia do biura: znajdują się na niej abstrakcje Wróblewskiego (1948), czyli wizerunki Świętych Miast.

5. Ściana Spirali - boczna po lewej stronie od wejścia do biura i przy oknie: umieszczono na niej dzieła Wróblewskiego) z symbolicznym motywem spirali („Głowa modelki II”, obraz olejny i szkic ołówkowy z 1956, monotypię z 1957, „Człowieka-abstrakcję” z 1948; materiał porównawczy: repr. obrazu Jacksona Pollocka „Naked Man” (1938-41).

6 7

6. Ściana Muzeum - pomiędzy oknami na wprost wejścia do sali: umieszczono na niej gwasz Wróblewskiego „Muzeum” (1956), ponieważ wystawa jest analizą i interpretacją twórczości artysty.

9

 

7. Ściana Wyroczni - boczna z lewej strony okien: znajduje się na niej obraz Wróblewskiego „Głowa z literami”, który przedstawia wieszczka w transie, i Czaszki Umarłych Bohaterów, z którymi wieszczek rozmawia i których pyta o przeznaczenie; materiał porównawczy: maska szamana z okładki książki Eliadego „Shamanism”.

10 11
12 13

 

8. Ściana Matek - korytarz przy bibliotece: tu znajdują się wybrane reprodukcje dzieł Wróblewskiego z motywem matki. Trzy szeregi wariantów motywu ukazują jego symboliczne przekształcenia; archetyp symboliczny: przedstawienie Wielkiej Matki-Pani Zwierząt z boską rybą w łonie, pochodzące z archaicznej wazy beockiej.

14 15  

 

9. Ściana Przejścia - lewa przy wejściu do galerii:przy wejściu znajdują się reprodukcje dwóch wczesnych obrazów: „Nowokupiony samochód” i „Spacer zakochanych ze słońcem” (1948). Otwierają one sekwencję obrazów, zapraszają i żegnają widza. „Zakochani” – namalowani w kolorach Ziemi i Nieba – to mityczni rodzice Chłopca-bohatera wystawy i książki.

 

WARSZTATY Z WRÓBLEWSKIM są rzadkim typem wystawy, która jest próbą hermeneutyki twórczości genialnego artysty i wprowadza widza w kolejne kręgi interpretacji. Oryginalne dzieła malarza zestawione są z reprodukcjami i cytatami ze sztuki światowej: modernistycznej, archaicznej, prymitywnej. Każda grupa dzieł Wróblewskiego ma swój klucz interpretacyjny w postaci archetypu symbolicznego.

Wystawa jest wprowadzeniem do książki Jana Michalskiego „Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim”, najnowszego wydawnictwa Galerii Zderzak. Książka zawiera teksty badacza twórczości Wróblewskiego z lat 1993-2009 poświęcone głównie wyobraźni symbolicznej malarza oraz reprodukcje prac i dokumentów związanych z Andrzejem Wróblewskim.

            

 

 

 

PRZEWODNIK
PO WYSTAWIE:

 prace 

 

 

 

 

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022