Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

IDENTYFIKACJE 68

Danuta Urbanowicz

10 kwietnia - 31 maja 2013
Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3

 

INFORMACJA PRASOWA:

"Cykle Dowodów osobistych i Identyfikacji powstały jako reakcja na eufstxrmos 68 roku w Polsce. Rzeczywistość polityczna stała się wówczas materiałem do przetworzeń" - mówi Danuta Urbanowicz.

Trzy lata temu prezentowaliśmy w Zderzaku pop-artowskie obrazy Jurrego Zielińskiego związane z wydarzeniami roku 1968 w Polsce. Teraz przedstawiamy echa roku 68 w sztuce Danuty Urbanowicz (ur. 1932 r.). Autorka, kojarzona dotychczas z malarstwem materii, tym razem pokaże prace, które zaskoczą miłośników sztuki: wystawa w Zderzaku pozwoli odkryć Urbanowicz jako artystkę polityczną.

Rok 1968 stanowił przełom w jej twórczości. Ówczesne wydarzenia polityczne zainspirowały artystkę do stworzenia nowych cykli obrazów, w których odeszła od uprawianej dotychczas estetyki. W ciągu kilku lat powstały obrazy konceptualne - para-dokumenty, naśladujące mowę biurokracji. Prace krytyczne, protestujące przeciwko wszechobecnej kontroli życia społecznego. Ukazujące miejsce jednostki w życiu społecznym PRL poprzez ślady w urzędowych dokumentach identyfikacyjnych.

portrety

Danuta Urbanowicy, Identyfikacje - Portrety składane, 1972

 

Język wizualny użyty przez artystkę do kodowania treści politycznych był w tamtych latach nowością. Cykl kolaży fotograficznych Identyfikacje oparty został na zasadzie policyjnych portretów pamięciowych. Była to aluzja do działalności aparatu przemocy państwa, które segreguje obywateli według cech anatomiczno-genetycznych. Tworzenie takiego portretu okazuje się niebezpieczną zabawą ze stereotypami tkwiącymi w świadomości zbiorowej, stereotypami, które mogą zostać uruchomione i wykorzystane przez siły polityczne. Działanie podobnego mechanizmu ujawniło się w roku 68, kiedy represje dotknęły obywateli pochodzenia żydowskiego.

Konceptualne prace Urbanowicz nie doczekały się jak dotąd istotnych komentarzy. Pozostały "schowane" w kręgu estetyzującej sztuki awangardowej Grupy Krakowskiej i nieznane szerszej publiczności. Obecna wystawa w Zderzaku przywraca im właściwy kontekst historyczny, co pozwoli uzupełnić naszą wiedzę o postawach polskich artystów wobec rzeczywistości politycznej PRL.

 

 

Dowód osobisty - Adnotacje, 1972

tempera, płótno, 93 x 74 cm

 

Dowód osobisty - Dzieci, 1972

tempera, płótno, 74 x 93 cm

 

 

Identyfikacje - Załącznik, 1972

tempera, płótno, 93 x 62 cm

 

Identyfikacje - Nr sprawy, 1972

tempera, płótno, 92 x 60 cm

 

Identyfikacje – bez tytułu, 1972

tempera, płótno, 90 x 60 cm

 

Identyfikacje - Nr 054421, 1972

tempera, płótno, 92 x 60 cm

 

 

1  

Identyfikacje – bez tytułu, 1972

collage, 74 x 102 cm

 

Identyfikacje – Portrety składane, 1972

collage, 45 x 60 cm

 

 

 

Identyfikacje – Portret pamięciowy składany, 1972

collage, 65 x 75 cm

 

Identyfikacje - Nr sprawy, 1972

tempera, płótno, 50 x 70 cm

 

Portret rodzinny, 1972
 collage, 74 x 60 cm


Identyfikacje - Portret składany, 1972
collage, 74 x 81 cm


 

 

Karta gwarancyjna, 1978
tempera, płótno, 70 x 90 cm


Gwarancja IV, 1978
tempera, płótno, 70 x 90 cm


 

 

Ostrzeżenie, 1972
tempera, płótno, 73 x 92 cm

Komunikat, 1972
tempera, płótno, 90 x 65 cm

   

 

 

 

 

ZDJĘCIA Z WERNISAŻU:

1

PLAKAT:

1


 

RELACJE i RECENZJE:

Jolanta Antecka (Dziennik Polski), "Identyfikacje w Zderzaku, czyli Danuta Urbanowicz mniej znana"

Wojciech Falęcki (blog www.falecki.com) "Zderzak pokazuje klasę"

Fotoreportaż Klaudi Mazur (Poland-art) z wernisażu

Fotoreportaż I. Zwolińskiego (Sztuk Puk) z wernisażuWSPÓŁPRACA REDAKCYJNA:

 PATONI MEDIALNI:

          

 

Dowód osobisty - Adnotacje, 1972

tempera, płótno, 93 x 74 cm

 

Dowód osobisty - Dzieci, 1972

tempera, płótno, 74 x 93 cm