Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

PRACE

Mirosław Filonik "Powrót"

14 grudnia 2013 – 1 lutego 2014

Galeria Zderzak, Floriańska 3

 

1

Tytuł pracy: Eine kleine Nacht, 1989

Materiały: beton, ziemia, siatka stalowa, futro nutrii

Wystawy: „Eine kleine Nacht” – Galeria Dziekanka, Warszawa 1989; „Dom” – Galeria Arsenał, Białystok 1989

Stan obecny: Zachowały się betonowe rzeźby kotów

 

2

 

3

Tytuł pracy: Eine kleine Nacht, 1989

Materiały: beton, ziemia, siatka stalowa, futro nutrii

Wystawy: „Eine kleine Nacht” – Galeria Dziekanka, Warszawa 1989; „Dom” – Galeria Arsenał, Białystok 1989

Stan obecny: Zachowały się betonowe rzeźby kotów

 

4

 

6

Tytuł: Ich bin Wolf, 1988

Materiały: beton, papier, płótno, siatka stalowa

Wystawa: „Keine Neue Bieremiennost” - Galeria Rzeźby, Warszawa 1988

Stan obecny: Zachowały się fragmenty instalacji,  tj. rzeźba konia i głowy wilków

 

5

Tytuł pracy: Morderstwo w czerwonym pokoju, 1987

Materiały: papier, siatka stalowa, gotowe elementy

Wystawa: „Co słychać ?” - d. Zakłady Norblina, Warszawa 1987

Stan obecny: Elementy instalacji w większości nie zachowały się

 

7

Tytuł pracy: Victoria, 1987

Święte ptaki pana Franciszka (obiekt)

Brzoza stoi na głowie (obiekt)

The Boys (obiekt)

Materiały: żywica epoksydowa, drewno brzozowe, gotowe elementy

Wystawa: „N.B. na rzecz Wszystkich Świętych” – Galeria Wielka Poznań 1987

Stan obecny: Instalacja nie zachowała się

 

8