Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

Budujemy Nowy Dom!

Awangarda z kolekcji Zderzaka

 


1 maja – 22 lipca 2017

otwarcie w poniedziałek 1 maja o godz. 19:00

wprowadzenie: Jan Michalski

Galeria Zderzak, Floriańska 3, Kraków


 

 


Jadwiga Maziarska

Andrzej Wróblewski

Wanda Czełkowska

Julian O. Jończyk

Danuta Urbanowicz

Janusz Tarabuła

Zbigniew Warpechowski

Krzysztof Zarębski

Antoni Mikołajczyk

Zbigniew Libera

Mirosław Bałka

Grzegorz Sztwiertnia

Robert Rumas

Cezary Bodzianowski

Monika Szwed

 

1 — W dniu Święta Pracy otwieramy wystawę sztuki awangardowej z historycznej kolekcji Zderzaka. Prezentujemy dzieła piętnastu artystów z lat 1948-2006. 

Jadwiga Maziarska debiutowała w latach 30. XX wieku, była członkiem KPP i I Grupy Krakowskiej, walczyła o prawa dla robotników i sprawiedliwość społeczną. Monika Szwed debiutowała w pierwszej dekadzie XXI wieku, była poetką skupioną na wizji wielorzeczywistości, bez przynależności partyjnej. Andrzej Wróblewski był wolnomyślicielem, niosącym światu orędzie pokoju. Julian O. Jończyk był quasi-buddystą, praktykującym zen. Janusz Tarabuła był malarzem-filozofem, medytującym nad prawami natury. Antoni Mikołajczyk był konstruktywistą tytanicznym, pracował ze światłem. Krzysztof Zarębski, dziecię kontrkultury, uprawiał happeningi erotyczne. Zbigniew Libera był samoukiem i anarchistą. Robert Rumas uprawiał sztukę demokratyczną, zaangażowaną społecznie. Grzegorz Sztwiertnia chciał być artystą krytycznym, a był poetą-antropozofem. Zbigniew Warpechowski był radykalnym artystą lewicy, ale w połowie lat 90. nawrócił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i został konserwatystą. Wanda Czełkowska od początku „żyje w przyszłości” i za to ją szanujemy.

 

  2 — Co łączy ze sobą artystów tak różnych?

Łączy ich wizja nowego świata i możliwość przemiany człowieka. Wszyscy podejmowali ryzyko mówienia językiem awangardy, choć każdy z nich reprezentował inny jej nurt i odrębną postawę artystyczną.  

 

3 — Co zobaczymy na wystawie w Zderzaku?

Rysunki niebios nad Miastem Andrzeja Wróblewskiego z lat 40.

Strukturalne abstrakcje Jadwigi Maziarskiej z początku lat 60.

Konceptualne obrazy pamięci Janusza Tarabuły z lat 70.

Rzeźby i obiekty przestrzenne Wandy Czełkowskiej i Juliana Jończyka.

Identyfikacje Danuty Urbanowicz z roku 1972.

Rysunki Zbigniewa Libery nawiązujące do tradycji hermetyzmu.

Szkice Mirosława Bałki do instalacji „April/My body cannot do everything I asked for” z roku 1990.

  Utopijne wizje Nowego Świata Grzegorza Sztwiertni z lat 90.

Znaki drogowe Roberta Rumasa z roku 2000.

Memorabilia Moniki Szwed, z których jedno z roku 2006 – chłopcy bawiący się w budowanie domu na wodzie – jest ikoną naszej wystawy.

  4 — Awangarda w filmotece

Na wystawie i na stronie internetowej Zderzaka pod linkiem: http://zderzak.pl/filmoteka-awangarda,668.html udostępnimy publiczności archiwalne filmy video rejestrujące performances Zbigniewa Warpechowskiego, happening Krzysztofa Zarębskiego, zdarzenia Cezarego Bodzianowskiego, instalację i akcję społeczną Roberta Rumasa, akcje i happeningi Juliana Jończyka.

  5 — Lewy zderzak Zderzaka

W dniu robotniczego święta prezentujemy awangardę, która jest częścią historii Galerii Zderzak. Wyróżnia ją rozmaitość postaw, poetyckie piękno, potrzeba naprawy świata, wiara w człowieka, uduchowienie, wolność słowa. Przed nami – duża doza refleksji.  

6 — Zapraszamy!

 


Informacje o cenach prac:
tel. 12 429 67 43
zderzak@zderzak.pl
Kolekcjonerów, którzy kontaktują się z nami po raz pierwszy, prosimy o przedstawienie się.
   ______  

 PRZEWODNIK 

PO WYSTAWIE

 

PLAKAT


 

WIDOKI WYSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RECENZJE:

Ewa Mecner (Artystyczne Spojrzenie): "Awangarda w Zderzaku"

 

PATRONI MEDIALNI:

 
   


MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022