Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

RAJZA `45.

Podróż jako przemiana w sztuce AW

 

 

wykład Jana Michalskiego

piątek 17 lutego o godzinie 19:00

 

Ostatni Zderzakowy wykład Jana Michalskiego o twórczości AW poświęcony będzie podróży i przemianie. Podróż to kluczowy, dynamiczny aspekt sztuki Wróblewskiego. Zwykle wiąże się z przemianą – jest to zatem nie byle jaka podróż. Z przemianą łączą się wizje i sny. Wszystkie te znaki życia psychicznego zostaną omówione w wykładzie, którego punktem wyjścia będzie „rajza” młodego artysty po Polsce w 1945 roku, tak jak została opisana w „Pamiętniku samobójcy”. Próby samobójcze autora „Pamiętnika” zostaną przedstawione w nieco innym świetle. Jaki był cel tych przemian? Wykład zakończy refleksja na temat człowieka kosmicznego.


 

 

 

Upłynęło dziesięć lat od wykładu Jana Michalskiego o Wróblewskim w pięćdziesiątą rocznicę śmierci malarza, w marcu 2007 roku. Od tamtego czasu w Zderzaku odbyło się ich szesnaście, wszystkie były żywą hermeneutyką. Hermeneutyka jest sztuką odczytywania i nadawania znaczeń dziełu w określonym kręgu interpretacji. Filozof Wilhelm Dilthey wyraził kiedyś przekonanie, że nie ma piękniejszej rzeczy na świecie: „Te same bowiem prawa wszędzie rządzą wyobraźnią i naturą ludzką. Szczęśliwy, kto może jej studiowaniu poświęcić życie”. [Wilhelm Dilthey, Pisma estetyczne, przełożyła K. Krzemieniowa, Warszawa 1982, s. 20 (1886)]

A w innym miejscu dodał: „Ostatecznym celem postępowania hermeneutycznego jest lepiej zrozumieć autora, niż on sam siebie rozumiał. Teza ta stanowi nieuchronną konsekwencję teorii o tworzeniu nieświadomym.” [Wilhelm Dilthey, Powstanie hermeneutyki, [w:] Pisma estetyczne, j.w., s. 310]

 

Dziesięć lat temu powstało w Zderzaku koło hermeneutyczne. Autor wykładów starał się zadawać takie pytania sztuce Wróblewskiego, które pomogłyby odsłonić jej podłoże duchowe. W tym celu po kilku latach przemyśleń użył metody alegorycznej. Nowoczesny Orfeusz z 2009 roku był wykładem, który stosował tę metodę, i jedynym, który został wydrukowany w dwudziestu egzemplarzach. Język alegorii łączy kilka stopni poznania, żadnego nie zubażając. Takie wyrażenia, jak „Chłopiec jest bramą naszej hermeneutyki”, użyte jako operatory poznawcze umożliwiły dokonanie kilku odkryć. Należą do nich wątki buddyjskie w sztuce Wróblewskiego i obecny w niej obraz Boskiego Pocieszyciela - Bodhisattvy Avalokiteśvary. Doprowadziło to autora wykładów do nowej interpretacji Rozstrzelań.

 

To właśnie znaczy określenie „żywa hermeneutyka”. Przeczuwał bowiem od samego początku, że sztuka AW jest wielkim rezerwuarem życia duchowego, co może być użyteczne nam współczesnym. „Nie ma rzeczy gorszej od śmierci” pisze jeden z komentatorów Tao Te Kingu. Wydaje się jednak, że równym albo nawet większym złem może być śmierć duchowa, i refleksja nad dziełem tak wielkiego umysłu, jakim był Andrzej Wróblewski, jest na nią całkiem skutecznym lekarstwem.

 

Zapraszamy!

 

R.S.V.P. do 16 lutego, prosimy o potwierdzenie obecności.

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022