Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

Łukasz Stokłosa

ONE HUNDRED VIEWS

100 WIDOKÓW

wernisaż 7 grudnia 2018 o godz. 19:00

Opening Friday 7 December at 7 pm.


Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

wystawa czynna 7.12.2018 – 9.2.2019

 

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

 

 

 

Co zobaczymy na wystawie?

We wrześniu 2017 roku Łukasz Stokłosa, pod wrażeniem wystawy „Architektura nocy”, na której prezentowaliśmy gwasze Janusza Tarabuły z lat 50., zaczął malować nieduże obrazy na tekturkach w technice gwaszu. Praca w nowej technice okazała się bardzo udana. Niemal wszystkie widoki to krajobrazy Europy – bardzo rozległe, oglądane z wysokiej perspektywy, albo intymne, tajemnicze, fragmentaryczne. Wenecja, Wiedeń, Neapol, Pompeje, Casserta, Kew Gardens, Wersal… Różne są pory roku, różne pory dnia i nocy, różne miasta i ogrody. Tym, co zwraca szczególną uwagę, jest ilość i subtelność efektów luministycznych, niespotykana w malarstwie współczesnym. Znakomita technika Stokłosy nie dziwi wielbicieli jego malarstwa świadomych, że mistrzami krakowskiego artysty są Gerhard Richter i David Hockney. Widoki malowane z zasobów wyobraźni, bez pośrednictwa fotografii, są autonomicznymi rozważaniami malarskimi, które zapowiadają nowy etap w twórczości artysty. Tytuł nawiązuje do „100 słynnych widoków Edo” Hiroshige Utagawy. Na wystawie pokażemy kilkadziesiąt nowych prac.
 


Poczdam, gwasz, papier, 20 x 25 cm (5), 2018

 

Katalog
Wystawie „One Hundred Views” towarzyszy katalog kolekcjonerski z przedmową Geneviève Bernard i Gastona Vieux, w nakładzie 50 egz. numerowanych i sygnowanych przez artystę. Format 28 x 23 cm, 88 stron. Jest to catalogue raisonné wszystkich gwaszy namalowanych w okresie od września 2017 do końca listopada 2018. Jak zauważa dr Vieux: „Oglądanie gwaszy Stokłosy bywa kojące, jak oglądanie obrazów starych Holendrów: wełniste drzewa, półprzejrzyste morze, sugestia nieskończonej perspektywy powietrznej. A kiedy się uspokoisz i poddasz nastrojowi, dojdziesz do wniosku, że wszystko to zostało uszyte z niepokoju”. Zapraszamy!


Würzburg, gwasz, papier, 20 x 25 cm (2), wrzesień 2018

 

What will we find at the exhibition?

In September 2017, struck by the Architecture of the Night exhibition where we displayed Janusz Tarabuła’s gouaches of the 1950s, Łukasz Stokłosa began painting small pictures in gouache on cardboard. Work in the new technique was a true success. Almost all these views are European landscapes – sprawling, seen from a lofty perspective, or intimate, mysterious, fragmentary. Venice, Vienna, Naples, Pompei, Casserta, Kew Gardens, Versailles… We see different seasons of the year, times of the day and night, various cities and gardens. What draws our special attention is the quantity and subtlety of the luminous effects, seldom found in contemporary painting. Stokłosa’s marvellous technique will come as no surprise to those admirers of his painting who know that he is inspired by Gerhard Richter and David Hockney. This views are painted from his imagination, without consulting photographs, they are autonomous painting solutions that announce a new phase in the artist’s development. The title pertains to “100 Famous Views of Edo” by Utagawa Hiroshige. We will be showing several dozen new works at the exhibition.

 


Wenecja, gwasz, papier, 20 x 25 cm (2), 2018

 

The Catalogue

The One Hundred Views exhibition is accompanied by a collector`s catalogue with a preface by Geneviève Bernard and Gaston Vieux, in fifty copies numbered and signed by the artist. Format 28 x 23 cm, 88 pages. This is a catalogue raisonné of all the gouaches painted from September 2017 to late November 2018. As Dr. Vieux notes: “Looking at Stokłosa`s pictures can be as soothing as the old Dutch pictures: woolly trees, translucent seas, the suggestion of an infinite aerial perspective. And when you are calmed and have surrendered to the mood, you conclude that it has all been woven from disquiet.” Come one, come all!

 

 

Wersal, gwasz, papier, 20 x 25 cm (3), marzec 2017

 

Neapol, gwasz, papier, 20 x 25 cm, 2018

 


Poczdam, gwasz, papier, 20 x 25 cm (3), 2018

 

Wenecja, gwasz, papier, 20 x 25 cm (4), 2018

 

Wenecja, gwasz, papier, 20 x 25 cm (3), 2018

 

Wenecja, gwasz, papier, 20 x 25 cm (5), 2018

 

Caserta, gwasz, papier, 20 x 25 cm, 2018

 


Pompeje, gwasz, papier, 20 x 25 cm (2), 2018

 

Pompeje, gwasz, papier, 20 x 25 cm, 2018

 

Kensington Palace, gwasz, papier, 20 x 25 cm, 2018

 


Charlottenburg, gwasz, papier, 20 x 25 cm, 2018

 


Linderhof, gwasz, papier, 20 x 25 cm (3), 2018

 

Wersal, gwasz, papier, 30 x 35 cm, 2017

 

___

PLAKAT

 

KATALOG 

 

PATRONI MEDIALNI: