Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

KŁOPOTY Z CZŁOWIEKIEM


Kolekcji część II


w środę 18 września 2019 o godzinie 19:00

Program wieczoru:

19:00 otwarcie wystawy

20:00-20:25 wprowadzenie do tematyki wystawy – wykład Jana Michalskiego.

 

 

Zapraszamy na drugą część prezentacji dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. 

W odsłonie jesiennej pokażemy dzieła figuratywne: obrazy, gwasze, rysunki, fotografie. Tematem wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.

 

Na centralnej ścianie galerii w miejsce „Ryby kosmicznej” pojawi się „Człowiek kosmiczny”. Zobaczymy tańczącego w bólu „Człowieka” – wielki szkic do „Rozstrzelania VIII”. Zobaczymy także legendarną pracę „Złoty Wiek Ludzkości” z lewitującym ryszi.Andrzej Wróblewski, Bez tytułu

(binomen: Człowiek) 
tusz, papier, 90 x 63 cm, 1949
Foto: Galeria Zderzak Archiwum


Powojenny obraz człowieka i człowieczeństwa w sztuce Wróblewskiego tworzy się w trudzie i cierpieniu. Bywa, że ulega całkowitej destrukcji, bywa, że stoją za nim wizerunki prastarych bóstw – Kybele, Izydy, Shivy, Buddy, Bodhisattvy Avalokiteśvary. Wyobraźnia młodego artysty zwraca się ku wielkim system religijnym ludzkości i ku współczesnym sobie soteriologiom, szukając odpowiedzi na zasadnicze pytania: związku duszy i ciała, centralnej pozycji człowieka w kosmosie. Co zostaje człowiekowi nowoczesnemu po redukcji? Czy utracił związek z Górą Podwójnego Horyzontu? Sztuka Wróblewskiego, ukazując dramat człowieka nowoczesnego, jest jednocześnie pełna wizji, snów i transgresji. Komunikuje nam coś bardzo ważnego, co czyni ją bliską kolejnym pokoleniom. „Artyści są ludźmi posiadającymi, często bezwiednie, dar posiadania wizyj” – mówił Mickiewicz. Wystawa w Zderzaku jest przyczynkiem do antropologii twórczości Andrzeja Wróblewskiego.

 

Andrzej Wróblewski, Bez tytułu
(binomen: Człowiek abstrakcja) 
gwasz, papier, 22.5 x 11.6 cm, 1948/49
Foto: Galeria Zderzak Archiwum
Budda (źródło: Wikipedia)

 


Andrzej Wróblewski, Bez tytułu

(binomen: narodziny Bodhisattvy Avalokiteśvary z kwiatu lotosu
gwasz, tusz, papier, 22.3 x 22.3 cm, 1948
Foto: Galeria Zderzak Archiwum


Zapraszamy!

__  
   

____________________________________________________________

Collection cz I

 

5.6.–31.7.2019

Galeria Zderzak, Kraków, ul. Floriańska 3


 

 

 

Presentation of Andrzej Wróblewski`s works (1927-1957) collected by the Zderzak Gallery. The first part of the exhibition will be held on June 5 - July 31, the second part will be held on September 18 - November 16, 2019.

 

In the first installment we will present works on papers from the 1940s and related to the subject of cosmic catastrophe. So the motives of Sunken Cities, Fish, Heaven over Mountains, Holy Cities and Holy Geometry.

 

In autumn, we will present figurative works: paintings, gouaches and drawings. The theme of the second part of the exhibition will be "Troubles with a Man".  

 

On this occasion, a catalog of all works in the collection - paintings, gouaches, drawings, graphics, photographs, portfolios, typescripts, manuscripts - with the commentaries of Jan Michalski will be released. Planned catalog presentation day: Saturday 16th November 2019

 

 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Space Fish) 
gouache, paper, 21.8 x 21.8 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 


Prezentacja dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. Pierwsza część wystawy odbędzie się w dniach 5 czerwca – 31 lipca, druga część w dniach 18 września – 16 listopada 2019.

 

W pierwszej odsłonie zaprezentujemy prace na papierach pochodzące z lat 40. i związane z tematyką kosmicznej katastrofy. A więc motywy Zatopionych Miast, Ryb, Niebios nad Górami, Świętych Miast i Świętej Geometrii.

 

W odsłonie jesiennej zaprezentujemy dzieła figuratywne: obrazy, gwasze i rysunki. Tematem drugiej części wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.Z tej okazji wydany zostanie katalog wszystkich dzieł znajdujących się w kolekcji – obrazów, gwaszy, rysunków, grafik, fotografii, portfolia, maszynopisów, rękopisów – z komentarzami Jana Michalskiego. Planowany dzień prezentacji katalogu: sobotę 16 listopada 2019.

 

 


 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Space Abstraction) 
gouache, paper, 15.2 x 24.9 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 

 

 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Sky above the City) 
gouache, paper, 17.7 x 26.5 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 

 

tusz

 

Andrzej Wróblewski, Catastrophe

 (binomen: Sky above the City)  
ink, paper, 31 x 45 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

Title written with the author’s hand at the bottom edge


__

PLAKAT