Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

Collection

 

5.6.–31.7.2019

Galeria Zderzak, Kraków, ul. Floriańska 3


 

 

 

Presentation of Andrzej Wróblewski`s works (1927-1957) collected by the Zderzak Gallery. The first part of the exhibition will be held on June 5 - July 31, the second part will be held on September 18 - October 30, 2019.

 

In the first installment we will present works on papers from the 1940s and related to the subject of cosmic catastrophe. So the motives of Sunken Cities, Fish, Heaven over Mountains, Holy Cities and Holy Geometry.

 

In autumn, we will present figurative works: paintings, gouaches and drawings. The theme of the second part of the exhibition will be "Troubles with a Man".  

 

On this occasion, a catalog of all works in the collection - paintings, gouaches, drawings, graphics, photographs, portfolios, typescripts, manuscripts - with the commentaries of Jan Michalski will be released. Planned catalog presentation day: Friday 4 October 2019

 

 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Space Fish) 
gouache, paper, 21.8 x 21.8 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 


Prezentacja dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. Pierwsza część wystawy odbędzie się w dniach 5 czerwca – 31 lipca, druga część w dniach 18 września – 30 października 2019.

 

W pierwszej odsłonie zaprezentujemy prace na papierach pochodzące z lat 40. i związane z tematyką kosmicznej katastrofy. A więc motywy Zatopionych Miast, Ryb, Niebios nad Górami, Świętych Miast i Świętej Geometrii.

 

W odsłonie jesiennej zaprezentujemy dzieła figuratywne: obrazy, gwasze i rysunki. Tematem drugiej części wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.Z tej okazji wydany zostanie katalog wszystkich dzieł znajdujących się w kolekcji – obrazów, gwaszy, rysunków, grafik, fotografii, portfolia, maszynopisów, rękopisów – z komentarzami Jana Michalskiego. Planowany dzień prezentacji katalogu: piątek 4 października 2019.

 

 


 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Space Abstraction) 
gouache, paper, 15.2 x 24.9 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 

 

 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Sky above the City) 
gouache, paper, 17.7 x 26.5 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 

 

tusz

 

Andrzej Wróblewski, Catastrophe

 (binomen: Sky above the City)  
ink, paper, 31 x 45 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

Title written with the author’s hand at the bottom edge


__

PLAKAT