Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

Wręczenie Nagrody PTS w Zderzaku

Galeria Zderzak z radością informuje o rozstrzygnięciu I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu socjologii sztuki.
Konkurs został zorganizowany przez Sekcję Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Galerię Zderzak, która ufundowała nagrodę. 
Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagrody Laureatowi odbyła się w Zderzaku w sobotę 5 grudnia o godz. 13:00. 

Na konkurs nadesłano trzynaście prac z ośrodków naukowych całej Polski. Nadesłane prace oceniało Jury w składzie:

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – przewodniczący Jury
dr Dominik Porczyński – członek Jury
dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – członek Jury
Jan Michalski – członek Jury
mgr Agata Rozalska – członek Jury
dr Stanisław Krawczyk - sekretarz.

Laureatem konkursu został
Pan Feliks Tuszko za pracę magisterską pt. „Procesy selekcji w polskim polu sztuki. Analiza współczesnych biografii młodych artystów” (napisaną pod kierunkiem p. dr. hab. Macieja Gduli, prof. UW, na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii).

Uzasadnienie:
Za rzetelność teoretyczną i metodologiczną oraz dobre opracowanie edytorskie. Za pochylenie się nad wiele mówiącym i wciąż zbyt rzadko badanym zjawiskiem, jakim są starania osób nieodnoszących sukcesu w polu sztuki. Za umiejscowienie zjawiska tak w bliższym (samo pole artystyczne), jak i dalszym (współczesny kapitalizm) kontekście społecznym.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

– Pani Weronika Kwiatkowska za pracę magisterską pt. „Gender trójmiejskiego środowiska jazzowego” (napisaną pod kierunkiem p. dr. hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz, prof. UW, na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

– Pan Aleksy Wójtowicz za pracę licencjacką pt. „Aukcje młodej sztuki w świetle teorii Pierre’a Bourdieu” (napisaną pod kierunkiem p. dr. Jakuba Szredera w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną).


Foto: Ogłoszenie wyników konkursu. Stoją od lewej: Przemysław Kisiel (przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki PTS), Dominik i Barbara Porczyńscy, Feliks Tuszko, Jan Michalski.
 

Laureatowi i autorom prac wyróżnionych serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy również autorom i promotorom naukowym wszystkich prac nadesłanych na konkurs.
Uprzejmie przypominamy, że wystawa malarstwa Jarosława Modzelewskiego „Caritas” jest otwarta do 20 lutego 2021. 
Od wtorku do soboty w godzinach 12-17:00. Zapraszamy po wcześniejszym umówieniu.

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022