Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

2004

1. (238) 22 stycznia - 14 kwietnia, Floriańska 3
Stefan Gierowski
"Kolor czarny i inne" - obrazy 2002-2003 

malarstwo

3. (239) noc 10/11 marca, Floriańska 3
Cezary Bodzianowski
E=mcB

zdarzenie

2. (240) 14 kwietnia, Floriańska 3
Cezary Bodzianowski
uGIERjasny
zdarzenie

2. (241) 16 kwietnia-6 maja 2004, Floriańska 3
Wojciech Wilczyk - Postindustrial
fotografie z cyklu "Czarno-biały Śląsk"

4. (242) 7 maja - 26 maja 2004, Floriańska 3
Anna Ostoya "Prezentacja"
rysunki, animacje

5. (243) 27 maja - 10 lipca, Floriańska 3
Jarosław Modzelewski "Wisła"
malarstwo

6. (244) 17 września - 22 września 

Galeria Zderzak na targach ART FORUM BERLIN

ANNA OSTOYA 
rysunki, objekty, animacje 

MARCIN MACIEJOWSKI 
malarstwo 

WOJCIECH WILCZYK 
fotografia 

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 
fotografia 

IRENEUSZ ZJEŻDŻAŁKA 
fotografia

7. (245) 7 października - 30 października, Floriańska 3
Igor Przybylski "Zderzaki"
malarstwo

8. (246) 21 października - 25 października 

Galeria Zderzak na targach ART PARIS 

LESZEK LEWANDOWSKI 
mobile

ANNA OSTOYA 
rysunki, objekty, animacje 

WOJCIECH WILCZYK 
fotografia 

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 
fotografia 

IRENEUSZ ZJEŻDŻAŁKA 
fotografia

9. (247) 9 listopada - 21 listopada, Floriańska 3 
Ireneusz Zjeżdżałka
"Sedymentacja"

fotografia

10. (248) 25 listopada - 15 grudnia
Julian O. Jończyk 
"Światłosfera II" 

instalacja, wystawę otworzył performance pt. "Eeee!! Uuuuuu? Roo!!! Paaa!"

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022