Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

2004

1. (238) 22 stycznia - 14 kwietnia, Floriańska 3
Stefan Gierowski
"Kolor czarny i inne" - obrazy 2002-2003 

malarstwo

3. (239) noc 10/11 marca, Floriańska 3
Cezary Bodzianowski
E=mcB

zdarzenie

2. (240) 14 kwietnia, Floriańska 3
Cezary Bodzianowski
uGIERjasny
zdarzenie

2. (241) 16 kwietnia-6 maja 2004, Floriańska 3
Wojciech Wilczyk - Postindustrial
fotografie z cyklu "Czarno-biały Śląsk"

4. (242) 7 maja - 26 maja 2004, Floriańska 3
Anna Ostoya "Prezentacja"
rysunki, animacje

5. (243) 27 maja - 10 lipca, Floriańska 3
Jarosław Modzelewski "Wisła"
malarstwo

6. (244) 17 września - 22 września 

Galeria Zderzak na targach ART FORUM BERLIN

ANNA OSTOYA 
rysunki, objekty, animacje 

MARCIN MACIEJOWSKI 
malarstwo 

WOJCIECH WILCZYK 
fotografia 

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 
fotografia 

IRENEUSZ ZJEŻDŻAŁKA 
fotografia

7. (245) 7 października - 30 października, Floriańska 3
Igor Przybylski "Zderzaki"
malarstwo

8. (246) 21 października - 25 października 

Galeria Zderzak na targach ART PARIS 

LESZEK LEWANDOWSKI 
mobile

ANNA OSTOYA 
rysunki, objekty, animacje 

WOJCIECH WILCZYK 
fotografia 

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 
fotografia 

IRENEUSZ ZJEŻDŻAŁKA 
fotografia

9. (247) 9 listopada - 21 listopada, Floriańska 3 
Ireneusz Zjeżdżałka
"Sedymentacja"

fotografia

10. (248) 25 listopada - 15 grudnia
Julian O. Jończyk 
"Światłosfera II" 

instalacja, wystawę otworzył performance pt. "Eeee!! Uuuuuu? Roo!!! Paaa!"