Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

GALERIA

Zdjęcia archiwalne


zderzak

Galeria Zderzak, Krakow-Dębniki. Zderzak i szyld nad wejściem na strych. 1985
fot. Andrzej Kuboń

 

 

1

Pierwsza wystawa w Galerii Zderzak: Marek Sobczyk „Jak Polski Malarzi Malujoó”, 10.1985.
Na dole od lewej obrazy: Człowiek dobry pochylający się nad człowiekiem złym, Walka Czarnych z Białymi o Górę Czyśćcową z Rajem, Donna Gentile pokazuje srom Dantemu.
Fot. Tomasz Padzik

 

 

2

Pierwsza wystawa w Galerii Zderzak: Marek Sobczyk „Jak Polski Malarzi Malujoó”, 10.1985.
Od lewej: Ryszard Woźniak (Gruppa), Maria Morzuch (Muzeum Sztuki w Łodzi), Jarosław Modzelewski (Gruppa).
Fot. Tomasz Padzik

 

 

11

katalog wystawy Włodzimierza Pawlaka, Galeria Zderzak kwiecień 1986
Projekt autorski str nlb 14, nakład 100 egz.
fot. archiwum Zderzaka

 

 

4

wystawa Jarosława Modzelewskiego "Tato, rączki to ludziki! Tato, rączki to armatki!", Galeria Zderzak marzec 1989
przemawia Autor, siedzą od prawej: Jan Michalski, Marek Sobczyk, Robert Maciejuk
fot. archiwum Zderzaka

 

 

3

Jarosław Modzelewski „Tato, rączki to ludziki! Tato, rączki to armatki!”,
3.1989 Otwarcie wystawy, od lewej: Ryszard Woźniak, Jerzy Maciejowski, Robert Maciejuk, Jan Michalski.
Fot. Paweł Zechenter

 

 

4

Otwarcie wystawy Jurij Aleksandrowicz Lejderman (Odessa), Konstantin Eduardowicz Łatyszew (Moskwa) „Wyższy pilotaż czyli wielkie odpoczywanie”, 4.1989
Stoją od lewej: Stanisław Koba, Jerzy Bereś, Marta Tarabuła, Zbigniew Baran, Andrzej Bonarski (organizator wystawy), Maria Pinińska-Bereś, Dorota Krakowska, Wojciech Ćwiertniewicz.
Fot. Paweł Zechenter

 


5

Jurij Aleksandrowicz Lejderman (Odessa), Konstantin Eduardowicz Łatyszew (Moskwa) „Wyższy pilotaż czyli wielkie odpoczywanie”, 4.1989.
Fot. Paweł Zechenter

 


6

Jurij Aleksandrowicz Lejderman (Odessa), Konstantin Eduardowicz Łatyszew (Moskwa) „Wyższy pilotaż czyli wielkie odpoczywanie”, 4.1989.
Fot. Paweł Zechenter

 

 

1

Szymon Urbański, OK, przeprócha na papierze 32 x 21 cm insert w katalogu wystawy "Gaz do Dechy".Galeria Zderzak grudzień 1989 nakład: 50 szt
fot. archiwum Zderzaka

 

3

wystawa Szymona Urbańskiego "Gaz do dechy", Galeria Zderzak grudzień1989
od lewej stoją: autor, Marta Tarabuła
fot. Paweł Zechenter