Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

PLAKATY

  TYTUŁ NAKŁAD CENA ZA 1 SZT.

PLAKATY MARIANA OSLISLO

1. CZEŁKOWSKA ca. 35
SITO
2. GRZYB ca. 35
SITO
3. ZDERZAK W BYTOMIU ca. 50
SITO
4. BAUER ca. 30
SITO
5. TARGI W BYTOMIU ca. 150
SITO
6. PENCK KLASSE ca. 35
SITO
7. JANICKI, 1997 ca. 20
SITO
8. FILONIK ca. 20
SITO
9. URBAŃSKI ca. 30
SITO
10. MAKOWSKI ca. 20
SITO
11. JANIKOWSKI ca. 35
SITO
12. BARANOWSKA ca. 15 wyczerpany SITO
13. OSLISLO ca. 50
SITO
14. SOBCZYK ca. 35
SITO
15. JANCZYSZYN ca. 15
SITO
16. DISPLACEMENT ca. 35
SITO
17. CHAWIŃSKI ca. 30
SITO
18. WOŹNIAK ca. 35
SITO
19. MODZELEWSKI ca. 30
SITO
20. LLT THEATRE ca. 35
SITO
21. MARKIEWICZ ca. 35
SITO
22. GIEROWSKI ca. 50
SITO
23. MAROŃ ca. 35
SITO
24. CISOWSKI ca. 35
SITO
25. SANI ca. 35
SITO
26. MACIEJOWSKI ca. 15
SITO
27. SZTWIERTNIA ca. 15 wyczerpany SITO
28. GALERIE LAT 80. ca. 100 wyczerpany SITO

PLAKATY P. MŁODOŻEŃCA I ZAFRYKI

29. UBU KRÓL ca. 60
SITO
30. GIEROWSKI, 2004 ca. 30
SITO
31. RUCHOME OBRAZY ca. 50 /n. num./ SITO
32. SOBCZYK "OSIOŁ" ca. 50
SITO

INNE PLAKATY

33. WRÓBLEWSKI-MODZELEWSKI ca. 150
OFSET

34.

 

WRÓBLEWSKI "MALARSTWO"
faksimile szkicu "Człowiek" Andrzeja Wróblewskiego wydane z okazji wystawy w Galerii Zderzak w styczniu 1994

40

 

 

 

SITO

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022