Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

Monika Szwed

Kolekcjonerów, którzy kontaktują się z nami po raz pierwszy,
prosimy o przedstawienie się, podanie numeru telefonu i adresu.
Galeria Zderzak 

Collectors contacting us for the first time
are requested to introduce themselves and to provide their telephone number and address.
Zderzak Gallery


Pocztówki, 16 prac, każda 70 x 100 cm, pastel olejny, papier, 2016


3

z cyklu "przestępne lata"
pastel olejny na bibułce japońskiej, 48,5 x 70 cm, 2013

2
z cyklu "przestępne lata"
pastel olejny na papierze, 70 x 72 cm, 2013

3
z cyklu "przestępne lata"
pastel olejny na papierze, 50 x 65 cm, 2013

6
z cyklu "przestępne lata"
pastel olejny na papierze, 70 x 54 cm, 2013

 

1

Bez tytułu
pastel olejny, papier, 70 x 70 cm, lato 2008

 

2

Bez tytułu
pastel olejny, papier, 70 x 70 cm, lato 2008

 

3

Bez tytułu
pastel olejny, papier, 70 x 70 cm, sierpień 2008

 

5

Mystery
pastel olejny, papier, 70 x 80.7 cm, wrzesień/październik 2008

 

6

TM at the private audience with the Pope, during which Katia "waits"
from the series Botany for the Advanced
oil pastel on paper, 69.7 x 85.7 cm, End of November 2007

TM na audiencji prywatnej u papieża, podczas której Katia «czeka»
pastel olejny na papierze, 69.7 x 85.7 cm, koniec listopada 2007

 

9

The Time of the Longest Nights
oil pastel on paper, 70 x 87 cm, December 2007

Czas najdłuższych nocy
pastel olejny na papierze, 70 x 87 cm, wrzesień 2007

 

11

Semination with the Air Current
from the series Botany for the Advanced
oil pastel on paper, 70 x 87 cm, 7–8 April 2008

Rozsiewanie z prądem wiatru
pastel olejny na papierze, 70 x 87 cm, 7–8 kwiecień 2008

 

13

bez tytułu, z serii "Innocent Homes",
pastel olejny/papier, ca. 50 x 70 cm, 2006

 

22

bez tytułu, z serii "Innocent Homes",
pastel olejny/papier, ca. 50 x 70 cm, 2006

 

16

bez tytułu, z serii "Innocent Homes",
pastel olejny/papier, ca. 50 x 70 cm, 2006

 

 

 

 

 

Informacje o cenach prac: zderzak@zderzak.pl

Information about prices: zderzak@zderzak.pl