Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

Falsyfikaty Wróblewskiego w Zachęcie?

Spór o "Chłopców z Zachęty" krok po kroku

 

Na wystawie "Zaraz po wojnie" prezentowanej w warszawskiej Zachęcie od 3 października 2015 do 10 stycznia 2016 pokazano między innymi kilkanaście dzieł Andrzeja Wróblewskiego.

 

Dwie nieznane do tej pory prace budzą szczególne zainteresowanie znawców. Według Jana Michalskiego, badacza twórczości artysty, prace te mogą być nieautentyczne. Krytyk podzielił się publicznie swoimi wątpliwościami podczas wykładu „Motywy buddyjskie i wizje zbawienia w sztuce AW” w Zderzaku, co wywołało żywą dyskusję.

 


 

Czy obrazy z Chłopcami to falsyfikaty?

Jan Michalski przedstawia analizę formalną i ocenę warsztatową obu prac oraz psychologiczny "Portret fałszerza".

 

Pozostałe materiały sporu w kolejności chronologicznej:


1. 

Poniżej skan artykułu Joanny Kordjak, który został opublikowany w katalogu wystawy "Zaraz po wojnie":


2.

Poniżej prezentujemy list otwarty Jana Michalskiego, w którym przedstawił swoje argumenty przeciwko autorstwu Wróblewskiego:

List otwarty Jana Michalskiego

 

3.

Tu przedstawiamy odpowiedź Hanny Wróblewskiej, dyrektor Zachęty, na list Jana Michalskiego:

Odpowiedź Zachęty


4.

Tu zamieściliśmy skany artykułu Moniki Powalisz, który ukazał się w majowym numerze magazynu Art & Business, o toczącym się sporze:

artykuł "Badanie trwa" Moniki Powalisz


5.

Tu zamieszczamy komentarz Jana Michalskiego 

 Odpowiedź na list Zachęty i artykuł w A&B

  

 

Publikacja, opisująca spór o "Chłopców z Zachęty" jak i o fałszerstwie bardziej teoretycznie - Jan Michalski "Anatomia fałszerstwa