Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

Selekcja artystów w polskim polu sztuki

Jak to się dzieje, że choć jedni są w stanie stworzyć dzieło sztuki pojedynczym gestem, to innym, choćby wkładali dużo wysiłku, to się nie udaje?

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z socjologiem Feliksem Tuszko, który opowie o własnych badaniach dotyczących selekcji do zawodu i roli artysty.

 

Spotkanie odbędzie się 15.11.2019 godz. 17.00 w Galerii Zderzak, przy ul. Floriańskiej 3 (III piętro).

 

Zapraszamy do dyskusji z Autorem!

 

 

 

 

 

 

Wraz z przemianami kapitalizmu nastąpiła przemiana istotnych z punktu widzenia struktury pola procesów selekcji. Postępująca finansjalizacja świata sztuki i wzrost znaczenia tego sektora dla globalnej gospodarki sprawiły, że w coraz większym stopniu to artysta, a nie jego dzieła są przedmiotem testu i oceny. Stawką współczesnej selekcji jest zatem nie to, czy dzieło jest udane, a to, czy ktoś w ogóle jest w stanie wytworzyć coś, co będzie dziełem sztuki.

 

Przeprowadzone badanie biografii młodych artystów w kontekście selekcji pozwoliło na wyciągnięcie wniosków odnoszących się do logiki polskiego pola sztuki oraz jej związku ze ścieżkami życiowo-zawodowymi artystów i przemianami systemu ekonomicznego.

 

Feliks Tuszko – doktorant socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy naukowej zajmuje się problem wytwarzania wartości dzieł sztuki. Obecnie, w ramach Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w IFIS PAN, bada pracę ekspertów sukcesyjnych. Zawodowo menadżer kultury – m.in. przez kilka lat współprowadził warszawską Pracownię Duży Pokój. Publikował m.in. w Magazynie Kontakt, Krytyce Politycznej i Magazynie Kulturalnym.