Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

Dorota Krakowska

"Bestyjkarium"

Wstęp Leszek Danilczyk, tłumaczenie niemieckie, skrócona biografia/introduction Leszek Danilczyk, german translation, short biography
Format: 30 x 23 cm, 12 s., 9 reprodukcji linorytów, oprawa broszurowa
Wydanie: Galeria Zderzak, Kraków
Rok: 2000
ISBN: 83–87279–15–3
Cena/price: 20,00 PLN


Wystawa Bestyjkarium

1

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022