Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

Jan Dobkowski

"Akwarele i rysunki"

Tekst/text: Jan Dobkowski, przekład angielski/ english translation
Format: 23 x 21 cm, 24 strony, 8 reprodukcji barwnych, 7 czarno-białych, oprawa broszurowa
Nakład 300 egz.
Rok: 1992
Cena/price: 40,00 PLN 

 

Wystawa Malarstwo i rysunek

1

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW