Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

"Jurry. Powrót artysty"

Opracowanie zbiorowe pod red. Marty Tarabuły

 


Książka zawiera:
1. Teksty historyków sztuki, literaturoznawców i artystów: Barbary Majewskiej, Andrzeja Szczerskiego, Romy Sendyki, Anny Olszewskiej, Marty Tarabuły, Wojciecha Szymańskiego, Jana Michalskiego, Jarosława Modzelewskiego, Ryszarda Woźniaka, Moniki Waraxy;

2. Portret wielokrotny – Jurry`ego wspominają m.in. Aleksandra Krupska, Erazm Ciołek, Jan Dobkowski, Anda Rottenberg, Wojciech Krukowski, Wiesław Borowski, Tomasz Grygiel, członkowie rodziny Zielińskich i wiele innych osób;

3. Teksty Artysty, katalog obrazów, szkice i notatki, fotografie archiwalne, kalendarium życia i twórczości, bibliografię.

Książka wydana z okazji 25-lecia Galerii Zderzak oraz wystawy: Jurry. Powrót artysty (Galeria Zderzak, Muzeum Narodowe w Warszawie, 8.10–10.12.2010; Galeria Studio, Warszawa 17.01–20.02.2011. Kurator: Marta Tarabuła).

 

Jurry. The Return of an Artist

Includes:
1. Texts by art historians, literary critics and artists: Barbara Majewska, Andrzej Szczerski,
Roma Sendyka, Anna Olszewska, Marta Tarabuła, Wojciech Szymański, Jan Michalski, Jarosław Modzelewski, Ryszard Woźniak, and Monika Waraxa.
2. A Multiple Portrait – reminiscences of Jurry by Aleksandra Krupska, Erazm Ciołek, Jan Dobkowski, Anda Rottenberg, Wojciech Krukowski, Wiesław Borowski, Tomasz Grygiel, members of the Zieliński family and many others.
3. Texts by the artist, a catalogue of pictures, sketches and notes, archival photographs, a timeline of his life and work, and a bibliography.

1

 

Wystawa Powrót Jurry`ego

___________________________
Format: 23 x 17 cm, 576 str., il. 620, oprawa broszurowa
Rok: 2010
ISBN: 978-83-87279-61-5
Cena/price: 85,00 PLN

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account:
PL 69 1050 1445 1000 0090 9707 8910, SWIFT: INGBPLPW