Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

"Jurry. Powrót artysty"

Opracowanie zbiorowe pod red. Marty Tarabuły

 


Książka zawiera:
1. Teksty historyków sztuki, literaturoznawców i artystów: Barbary Majewskiej, Andrzeja Szczerskiego, Romy Sendyki, Anny Olszewskiej, Marty Tarabuły, Wojciecha Szymańskiego, Jana Michalskiego, Jarosława Modzelewskiego, Ryszarda Woźniaka, Moniki Waraxy;

2. Portret wielokrotny – Jurry`ego wspominają m.in. Aleksandra Krupska, Erazm Ciołek, Jan Dobkowski, Anda Rottenberg, Wojciech Krukowski, Wiesław Borowski, Tomasz Grygiel, członkowie rodziny Zielińskich i wiele innych osób;

3. Teksty Artysty, katalog obrazów, szkice i notatki, fotografie archiwalne, kalendarium życia i twórczości, bibliografię.

Książka wydana z okazji 25-lecia Galerii Zderzak oraz wystawy: Jurry. Powrót artysty (Galeria Zderzak, Muzeum Narodowe w Warszawie, 8.10–10.12.2010; Galeria Studio, Warszawa 17.01–20.02.2011. Kurator: Marta Tarabuła).

 

Jurry. The Return of an Artist

Includes:
1. Texts by art historians, literary critics and artists: Barbara Majewska, Andrzej Szczerski,
Roma Sendyka, Anna Olszewska, Marta Tarabuła, Wojciech Szymański, Jan Michalski, Jarosław Modzelewski, Ryszard Woźniak, and Monika Waraxa.
2. A Multiple Portrait – reminiscences of Jurry by Aleksandra Krupska, Erazm Ciołek, Jan Dobkowski, Anda Rottenberg, Wojciech Krukowski, Wiesław Borowski, Tomasz Grygiel, members of the Zieliński family and many others.
3. Texts by the artist, a catalogue of pictures, sketches and notes, archival photographs, a timeline of his life and work, and a bibliography.

1

 

Wystawa Powrót Jurry`ego

___________________________
Format: 23 x 17 cm, 576 str., il. 620, oprawa broszurowa
Rok: 2010
ISBN: 978-83-87279-61-5
Cena/price: 100,00 PLN

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

 

MISTRZOWIE DAWNI
z Kolekcji Zderzaka

2.10.2021 – 5.3.2022