Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

"Kurs abstrakcji"

Marek Sobczyk

 


Pierwsze wydanie tekstów teoretycznych Marka Sobczyka, wybitnego malarza nowej ekspresji lat 80., członka warszawskiej Gruppy. Autor porusza między innymi kwestie ambiwalencji sztuki i rzeczywistości, i stara się sprecyzować własne założenia poetyckie i teoretyczne.

Książka jest ciekawym źródłem dla poznania duchowego podłoża sztuki polskiego neoromantyzmu.

1

 

___________________________
Red. Jan Michalski
Teksty: Jan Michalski, Marek Sobczyk: biografia
Format: 21 x 15 cm, 126 str., 14 il. barwnych, 2 il. cz-b, oprawa broszurowa
Rok: 1996
ISBN: 83-904909-4-3
Cena/price: 30,00 PLN

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account:
PL 69 1050 1445 1000 0090 9707 8910, SWIFT: INGBPLPW