Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

Jarosław Modzelewski

"Martwe Natury"

Martwe natury z komentarzem


Czytelnikowi naszego katalogu należy się kilka słów wyjasnienia. Obrazom Jarosława Modzelewskiego towarzyszą podwójne komentarze.

Jeden pisany antykwą autorstwa niżej podpisanego i drugi pisany kursywą autorstwa samego artysty. Żaden z nas nie znał wcześniej słów drugiego, dlatego tekst nie jest dialogiem lecz dwugłosem. I tak należy go czytać. Inna sprawa, czy taki dwójjęzyczny dwugłos wyda się Czytelnikowi ciekawy. Język historyka sztuki i język artysty róznią się od siebie - ten pierwszy, jak Syzyf wspina się na górę usypaną przez tego drugiego (z punktu widzenia tego drugiego może być, oczywiście, odwrotnie - to on chowa się w czeluściach góry, którą usypuje nad nim ten pierwszy). Jedna wszak cecha jest, jak sądzę, wspólna obu komentatorom. To upodobanie do aluzji, niedopowiedzeń, symboli, czyli do języka, który w naszych czasach wychodzi z użycia i przestaje być powszechnie rozumiany. Jakby nie było, proszę pamiętać: antykwa to zawsze głos Pana Redaktora, kursywa to zawsze głos Pana Malarza.

Jan Michalski

Więcej...

1

 

Wystawa Martwe natury

___________________________

Katalog wystawy
Teksty Jan Michalski, Jarosław Modzelewski,
Format: 26 x 9 cm, 32 strony, oprawa broszurowa, 14 reprodukcji barwnych
Rok: 2002
ISBN: 83–87279–23–4
Cena/price: 50,00 PLN

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account:
PL 69 1050 1445 1000 0090 9707 8910, SWIFT: INGBPLPW