Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński
  
  ...więcej

Joanna Rajkowska

"Płyny"

Teksty/text: Małgorzata Mach, biografia, przekład angielski/biography, english translation
Format: 31,5 x 22 cm, 8 s., 2 reprodukcje barwne, 4 cz.-białe, oprawa broszurowa
Nakład 300 egz.
Rok: 1994
ISBN: 83-903554-0-X
Cena/price: 25,00 PLN

 

Wystawa Płyny

 

1

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW