Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

Joanna Rajkowska

"Płyny"

Teksty/text: Małgorzata Mach, biografia, przekład angielski/biography, english translation
Format: 31,5 x 22 cm, 8 s., 2 reprodukcje barwne, 4 cz.-białe, oprawa broszurowa
Nakład 300 egz.
Rok: 1994
ISBN: 83-903554-0-X
Cena/price: 100,00 PLN

 

Wystawa Płyny

 

1

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW