Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

Łukasz Stokłosa

"Skład obrazów"

Pierwszy katalog Łukasza Stokłosy, młodego krakowskiego malarza.

Katalog obejmuje wczesny okres twórczości artysty zamknięty wystawą "Skład obrazów". Wstęp pióra Pawła Leszkowicza, w wersji polskiej i angielskiej.

Nakład 250 numerowanych egzemplarzy, w tym 100 sygnowanych przez artystę.

Na okładce reprodukcja obiektu Łukasza Stokłosy "Rewolucja" z 2011 roku.

Lukasz Stoklosa. The Composition of Paintings

The album containts early works of Lukasz Stoklosa, closed by the exhibition "Composition of paintings".

Introduction in polish and english version was written by Pawel Leszkowicz.

___________________________

Projekt i skład/lay out: Jan Michalski
Format: 19 x 16,5 cm, 67 str., oprawa broszurowa
Przekład/translated by: Soren Gauger
Wydanie/publisher: Galeria Zderzak, Kraków
Rok/year: 2013
ISBN: 978-83-87279-68-4
Cena/price: 60,00 PLN (egz. sygnowane/ copies signed by the Artist)
Cena/price: 40,00 PLN

 

1

 

 

 Wybrane strony:

1

2

 

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW