Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

Ryszard Grzyb

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Makowski


Jadwiga Maziarska


Jarosław Modzelewski

Łukasz Stokłosa

Monika Szwed

Janusz Tarabuła

Danuta Urbanowicz

Andrzej Wróblewski

Jurry Zieliński
 

   ...więcej

Danuta Urbanowicz

"Obrazy"

Katalog retrospektywny
Teksty Leszka Danilczyka, Piotra Krakowskiego, Janusza Tarabuły, Danuty Urbanowicz, biografia, bibliografia, wybór recenzji, przekład angielski/biography, bibliography, english translation
Format: 21,5 x 21 cm, 72 strony, 15 reprodukcji barwnych, 34 czarno-białe, oprawa broszurowa
Nakład 400 egz.
Rok: 1993
Cena/price: 60,00 PLN  

1

 

Wystawa Obrazy

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW