Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

Danuta Urbanowicz

"Obrazy"

Katalog retrospektywny
Teksty Leszka Danilczyka, Piotra Krakowskiego, Janusza Tarabuły, Danuty Urbanowicz, biografia, bibliografia, wybór recenzji, przekład angielski/biography, bibliography, english translation
Format: 21,5 x 21 cm, 72 strony, 15 reprodukcji barwnych, 34 czarno-białe, oprawa broszurowa
Nakład 400 egz.
Rok: 1993
Cena/price: 26,00 PLN  

1

 

Wystawa Obrazy

Przyjmujemy zamówienia drogą elektroniczną e-mail. Przesyłkę wysyłamy na koszt odbiorcy (według cennika Poczty Polskiej). Należność można wpłacić na konto:
69 1050 1445 1000 0090 9707 8910

We accept orders by e-mail. Shipment will be send at the expense of the recipient (according to the pricelist of Polish Post). The fee can be deposit into the following bank account: 40 1750 0012 0000 0000 3579 7718 EUR , SWIFT: RCBWPLPW