Shop

The sales is carried out by: Archiwum Galerii Zderzak, Al. Słowackiego 58/10, 30-004 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, , NIP 676-211-46-27, REGON 520300691.