Wydarzenia w Zderzaku:

9. (355) 25 maja 2012; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków
Gotyk bez Boga?


prowadzący: Jan Michalski
prelegent: prof. dr hab. Wojciech Bałus, IHS UJ, prof. dr hab. Piotr Krasny, IHS UJ, prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, IHS KUL