Krucyfiksy Wita Stwosza i ich recepcja

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl

W twórczości Wita Stwosza figury Chrystusa na krzyżu stanowią zwartą grupę dzieł odznaczających się niezwykłą klasą wykonania i wyjątkową ekspresją, co pozwala zaliczyć je do najdoskonalszych realizacji tego tematu w sztuce europejskiej. Nic więc dziwnego, że doczekały się one licznych powtórzeń i naśladownictw, nie tylko zresztą w końcu XV i na początku XVI wieku, ale także okresie nowożytnym. Zapożyczenia te rzadko jednak wykraczały poza typ lub charakterystyczne formy draperii. W wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze problemy badawcze dotyczące autorskich krucyfiksów Stwosza oraz ich recepcji w sztuce Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Małopolski. 
Wojciech Walanus – doktor historii sztuki, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Fototeki przy tym Instytucie. Autor licznych publikacji poświęconych rzeźbie późnogotyckiej, w tym książki o rzeźbie drewnianej w Małopolsce „Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce w latach 1490-1540” (Universitas, Kraków 2006), a także prac z zakresu historii fotografii dokumentacyjnej w XIX i XX wieku. 

Zapraszamy! Przypominamy, że obecna wystawa „Mistrzowie Dawni. XIV-XVI wiek” potrwa do 26 marca 2022. Galeria czynna od wtorku do soboty w godzinach 12-17:00. Wizyty tylko po telefonicznym umówieniu.

Sztuka artystów, sztuka socjologów

Archiwum Galerii Zderzak uprzejmie zaprasza na wykład o świecie sztuki z niezwykłej perspektywy Niklasa Luhmanna (1927-1998),  przedstawiciela teorii systemów i cybernetyki społecznej, klasyka socjologii XX wieku

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl

Teoria systemów współczesnego klasyka socjologii, Niklasa Luhmanna, opisuje sztukę i krytykę artystyczną jako jeden z wielu autonomicznych systemów nowoczesnego społeczeństwa, takich jak gospodarka, polityka, religia czy mass media. W tym kontekście pyta o funkcję społeczną sztuki i o kod binarny, który pozwala rozpoznać daną komunikację jako przynależącą do sztuki. Tak ujęty system sztuki nie składa się z dzieł sztuki, artystów, mecenasów, kuratorów itp. Sztuka, podobnie jak inne systemy społeczne, jest autoreprodukującym systemem komunikacji. Dzieło artystyczne funkcjonuje w systemie jako środek komunikacji i jako jej temat, artysta natomiast – podobnie jak inne osoby – jest tożsamością (strukturą oczekiwań), która krystalizuje się w toku komunikacji. Czy taki socjologiczny opis zewnętrzny sztuki może stać się jej samo-opisem? Inaczej mówiąc, czy jest do zaakceptowania dla samej sztuki, jej twórców i krytyków? Zapraszamy do dyskusji!

Krzysztof C. Matuszek (ur. 1976) – profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się socjologią teoretyczną. Opublikował m.in. Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017, Der Krieg als autopoietisches System, Wiesbaden: VS Verlag 2007, Ontology, Reality and Construction in Niklas Luhmann’s Theory, „Constructivist Foundations“ 10(2)/2015.

Zapraszamy! Przypominamy, że obecna wystawa „Mistrzowie Dawni. XIV-XVI wiek” potrwa do 26 marca 2022. Galeria czynna od wtorku do soboty w godzinach 12-17:00. Wizyty tylko po telefonicznym umówieniu.