Ich bin Wolf

Mirosław Filonik – Ich bin Wolf – beton, siatka stalowa, płótno, papier, 1988
Mirosław Filonik
Ich bin Wolf
beton, siatka stalowa, płótno, papier, 1988
Wystawa: „Keine Neue Bieremiennost” - Galeria Rzeźby, Warszawa 1988 Stan obecny: Zachowały się fragmenty instalacji, tj. rzeźba konia i głowy wilków

Ich bin Wolf

Mirosław Filonik – Ich bin Wolf – beton, siatka stalowa, płótno, papier, 1988
Mirosław Filonik
Ich bin Wolf
beton, siatka stalowa, płótno, papier, 1988
Wystawa: „Keine Neue Bieremiennost” - Galeria Rzeźby, Warszawa 1988 Stan obecny: Zachowały się fragmenty instalacji, tj. rzeźba konia i głowy wilków

Eine kleine Nach

Mirosław Filonik – Eine kleine Nach – beton, ziemia, siatka stalowa, futro nutrii, 1989
Mirosław Filonik
Eine kleine Nach
beton, ziemia, siatka stalowa, futro nutrii, 1989
Wystawy: „Eine kleine Nacht” – Galeria Dziekanka, Warszawa 1989; „Dom” – Galeria Arsenał, Białystok 1989 Stan obecny: Zachowały się betonowe rzeźby kotów