Tryptyk Maryjny

Niccolò Di Tommaso – Tryptyk Maryjny – deska topolowa, złoto, tempera jajowa, 72,5 x 58 cm, 2 poł. XIV w.
Niccolò Di Tommaso
Tryptyk Maryjny
deska topolowa, złoto, tempera jajowa, 72,5 x 58 cm, 2 poł. XIV w.
(Maria z Dzieciątkiem na tronie między aniołami i świętymi, Pokłon Trzech Króli, Ukrzyżowanie i Zwiastowanie)

Ukrzyżowanie

Maestro della Misericordia – Ukrzyżowanie – deska, złoto, tempera, 48 x 28 cm, ca. 1355
Maestro della Misericordia
Ukrzyżowanie
deska, złoto, tempera, 48 x 28 cm, ca. 1355

Madonna dell’Umiltà

Giovanni del Biondo – Madonna dell’Umiltà – deska topolowa, złoto, tempera, 96 x 62 cm, ca. 1380-1390 (ekspertyza prof. Andrei de Marchi)
Giovanni del Biondo
Madonna dell’Umiltà
deska topolowa, złoto, tempera, 96 x 62 cm, ca. 1380-1390 (ekspertyza prof. Andrei de Marchi)

Ukrzyżowanie

Bernardo Daddi – Ukrzyżowanie – deska, złoto, tempera, 56,5 x 28 cm, 2 ćwierć XIV w.
Bernardo Daddi
Ukrzyżowanie
złoto, deska, tempera, 56,5 x 28 cm, 2 ćwierć XIV w.