Informacja o Archiwum Galerii Zderzak

Galeria Zderzak powstała w 1985 roku w Krakowie w okresie walki o wolność podziemnej Solidarności, jako prywatna, niezależna instytucja kultury. Wystawy młodej sztuki odbywały się na strychu prywatnej posesji, nad drzwiami wisiał stary zderzak samochodowy. Galeria działała poza cenzurą, w opozycji zarówno do oficjalnego obiegu sztuki kontrolowanego przez ówczesny reżim komunistyczny, jak i drugiego obiegu firmowanego przez kościół katolicki. Znakami niezależnej postawy galerii są jej nazwa oraz logo.

W roku 1989 Zderzak stał się galerią handlową, której właścicielką była Marta Tarabuła. Firma zakończyła działalność w październiku 2021 roku. Od tego czasu działa Archiwum Galerii Zderzak, kierowane przez Jana Michalskiego, którego głównym celem jest opieka nad dorobkiem twórczym i zbiorami Zderzaka oraz kontynuacja jego działalności artystycznej i naukowej. Galeria Zderzak jako prywatna, niezależna instytucja kulturalna, zasłużona dla kultury Polski i Europy Środkowej, wciąż istnieje. W najbliższych planach Archiwum jest praca nad publikacją „Historii Galerii Zderzak”.

Marek Sobczyk „Jak Polski Malarzi Malujoó”, 10.1985
Pierwsza wystawa w Galerii Zderzak: Marek Sobczyk „Jak Polski Malarzi Malujoó”, 10.1985. Fot. Tomasz Padzik

Marek Sobczyk „Jak Polski Malarzi Malujoó”, 10.1985
Pierwsza wystawa w Galerii Zderzak: Marek Sobczyk „Jak Polski Malarzi Malujoó”, 10.1985. Od lewej: Ryszard Woźniak (Gruppa), Maria Morzuch (Muzeum Sztuki w Łodzi), Jarosław Modzelewski (Gruppa). Fot. Tomasz Padzik