Wydawnictwa

Możliwość wysyłki tylko na terenie Polski. W razie chęci wysyłki zamówienia do innego kraju prosimy o kontakt pod adresem email: zderzakoffice@zderzak.pl

For orders delivered outside Poland please contact via email: zderzakoffice@zderzak.pl

Cen nie negocjujemy.

Sprzedaż wydawnictw prowadzona jest przez firmę: Archiwum Galerii Zderzak, Al. Słowackiego 58/10, 30-004 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP 676-211-46-27, REGON 520300691.