Wydawnictwa

Shipping by online shop only to Poland!

If you want to buy a book and ship it to another country please contact with us via email: zderzakoffice@zderzak.pl.

Sprzedaż wydawnictw prowadzona jest przez firmę: Archiwum Galerii Zderzak, Al. Słowackiego 58/10, 30-004 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, , NIP 676-211-46-27, REGON 520300691.