Bernardo Daddi

(ca. 1290 Salto nel Mugello – 1348 Florencja)

Jeden z najważniejszych artystów w dziejach malarstwa włoskiego. Bernardus Florentinus był uczniem Giotta. Wpłynęło na niego także malarstwo sieneńskie. Prowadził duży warsztat we Florencji, należał do najbardziej cenionych i zamożnych malarzy. Uchodzi za artystę o stylu wyrafinowanym, lirycznym, o pięknej, żywej kolorystyce i zrytmizowanej kompozycji. Zmarł prawdopodobnie na dżumę.

Bernardo Daddi – Ukrzyżowanie – deska, złoto, tempera, 56,5 x 28 cm, 2 ćwierć XIV w.
Bernardo Daddi – Ukrzyżowanie – deska, złoto, tempera, 56,5 x 28 cm, 2 ćwierć XIV w.