Mistrz Flamandzki

(Gandawa, XV w.)

Mistrz Flamandzki – Adoracja Dzieciątka – deska, olej, 40,5 x 31,8 cm,  schyłek XV w.
Mistrz Flamandzki – Adoracja Dzieciątka – deska, olej, 40,5 x 31,8 cm, schyłek XV w.