Vittore Carpaccio

VITTORE CARPACCIO

(1460/65 Wenecja – 1526 Koper)

z warsztatem

Cud św. Tryfona

ca. 1506

tempera z dodatkiem farby olejnej, deska jodłowa

113 x 263 cm

Pochodzenie obrazu:

Francja. Prawdopodobnie zrabowany przez administrację

napoleońską w czasie okupacji Wenecji w latach 1806-1807.

Zleceniodawca dzieła:

Obraz pochodzi z kręgu Scuoli Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone (Scuola degli Schiavoni) w Wenecji.

Wstępna konserwacja obrazu: sierpień – wrzesień 2021.

Zakres prac: badanie składu pierwiastkowego farb, usunięcie

warstwy zabrudzonego werniksu wraz z przemalówkami,

retusze, położenie nowego werniksu.

Wystawy w Zderzaku:

2021 "Cud św. Tryfona"