Vittore Carpaccio

Wystawy w Zderzaku:

2021 "Cud św. Tryfona"