Pro Bono

Darowizna na Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie

Zderzak dochód ze sprzedaży wejściówek na Maraton Rozrywkowy w dniach 8-13 sierpnia 2022, przekazał w całości na hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Zderzak wspiera Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Galeria Zderzak z radością zawiadamia
o miłej uroczystości, jaka odbyła się w środę 7 lipca 2021 o godzinie 13:00 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Galeria ufundowała dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie urządzenie do ochrony włosów podczas chemioterapii.
Aparat Paxman jest dwustanowiskowy – jednocześnie mogą używać go dwie osoby, jego wartość to 119.880 PLN. Bardzo się cieszymy, że pacjenci/pacjentki będą mogli korzystać z urządzenia i poprawiać swoje samopoczucie w trakcie leczenia chorób nowotworowych.

W uroczystości przekazania daru wzięli udział
– Marta Tarabuła, właścicielka Galerii Zderzak
– dyrektor do spraw koordynacji i rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego lek. med. Krzysztof Mydel
– profesor Piotr Wysocki, kierownik Oddziału Onkologii.

Dar dla Szpitala Uniwersyteckiego to nasza kolejna inicjatywa społeczna – w zeszłym roku Galeria ufundowała ogólnopolską, cykliczną nagrodę dla najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej z dziedziny socjologii sztuki w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Ufundowanie nagrody PTS

Foto: Ogłoszenie wyników konkursu. Stoją od lewej: Przemysław Kisiel (przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki PTS), Dominik i Barbara Porczyńscy, Feliks Tuszko, Jan Michalski.

Galeria Zderzak z radością informuje o rozstrzygnięciu I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu socjologii sztuki. Konkurs został zorganizowany przez Sekcję Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Galerię Zderzak, która ufundowała nagrodę.  Nagroda będzie cykliczna, przyznawana co dwa lata. Fundatorem nagrody jest Galeria Zderzak.

Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagrody Laureatowi odbyła się w Zderzaku w sobotę 5 grudnia 2020 r. o godz. 13:00. 
Na konkurs nadesłano trzynaście prac z ośrodków naukowych całej Polski. Nadesłane prace oceniało Jury w składzie:

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – przewodniczący Jury
dr Dominik Porczyński – członek Jury
dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – członek Jury
Jan Michalski – członek Jury
mgr Agata Rozalska – członek Jury
dr Stanisław Krawczyk – sekretarz.

Laureatem konkursu został
Pan Feliks Tuszko za pracę magisterską pt. „Procesy selekcji w polskim polu sztuki. Analiza współczesnych biografii młodych artystów” (napisaną pod kierunkiem p. dr. hab. Macieja Gduli, prof. UW, na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii).

Uzasadnienie:
Za rzetelność teoretyczną i metodologiczną oraz dobre opracowanie edytorskie. Za pochylenie się nad wiele mówiącym i wciąż zbyt rzadko badanym zjawiskiem, jakim są starania osób nieodnoszących sukcesu w polu sztuki. Za umiejscowienie zjawiska tak w bliższym (samo pole artystyczne), jak i dalszym (współczesny kapitalizm) kontekście społecznym.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

– Pani Weronika Kwiatkowska za pracę magisterską pt. „Gender trójmiejskiego środowiska jazzowego” (napisaną pod kierunkiem p. dr. hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz, prof. UW, na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

– Pan Aleksy Wójtowicz za pracę licencjacką pt. „Aukcje młodej sztuki w świetle teorii Pierre’a Bourdieu” (napisaną pod kierunkiem p. dr. Jakuba Szredera w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną).