Pro Bono

Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Galerii Zderzak

W sobotę 10 grudnia 2022 o 13:00 w Archiwum Galerii Zderzak w Krakowie odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepszą polską pracę magisterską i licencjacką z zakresu socjologii sztuki. Organizatorami konkursu są Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Archiwum Galerii Zderzak. Konkurs odbywa się co dwa lata, w tym roku odbyła się już druga jego edycja. Fundatorem nagród jest Galeria Zderzak. Poziom naukowy prac nadesłanych na tegoroczny konkurs został oceniony przez jury jako bardzo wysoki. Nagrodę główną przyznano jednomyślnie. Skład jury: 
dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UE, mgr Agata Rozalska, Jan Michalski, dr Agata Sulikowska-Dejena, dr Dominik Porczyński (sekretarz jury).

Nagroda główna

WIKTORIA JULIA MORAWSKA
„Nowa Synagoga w Częstochowie.
Kontekst społeczny budownictwa synagogalnego jako miejsca nie-pamięci” 
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Zybury Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Wyróżnienie

ANDRZEJ DANIEL JABŁOŃSKI
„Centra i peryferie rynku koncertowego muzyki rozrywkowej w Europie”
praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Działka 
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego

Wyróżnienie

WIKTORIA JULIA KUBIŃSKA
„Analiza malarstwa południowokoreańskiego w latach 1953-1990 w perspektywie poszukiwania tożsamości kulturowej”
praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Izabeli Trzcińskiej, prof. AGH 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Humanistyczny, Katedra Badań nad Kulturą i Badań Epoki Cyfrowej

Datki na Hospicjum św. Łazarza zebrane podczas wydarzenia „Sześć Rozrywek w sześć dni”

W ramach rozrywek letnich w dniach 8-13 sierpnia 2022 Archiwum Galerii Zderzak zorganizowało Maraton Rozrywkowy. Jan Michalski czytał swoje nowe „Rozrywki” codziennie o godz. 17:00, od poniedziałku do soboty. Każdy tekst był inspiracją do dyskusji. Dochód ze sprzedaży wejściówek został w całości przekazany na Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.


Zderzak wspiera Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Galeria Zderzak z radością zawiadamia
o miłej uroczystości, jaka odbyła się w środę 7 lipca 2021 o godzinie 13:00 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Galeria ufundowała dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie urządzenie do ochrony włosów podczas chemioterapii.
Aparat Paxman jest dwustanowiskowy – jednocześnie mogą używać go dwie osoby, jego wartość to 119.880 PLN. Bardzo się cieszymy, że pacjenci/pacjentki będą mogli korzystać z urządzenia i poprawiać swoje samopoczucie w trakcie leczenia chorób nowotworowych.

W uroczystości przekazania daru wzięli udział
– Marta Tarabuła, właścicielka Galerii Zderzak
– dyrektor do spraw koordynacji i rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego lek. med. Krzysztof Mydel
– profesor Piotr Wysocki, kierownik Oddziału Onkologii.

Dar dla Szpitala Uniwersyteckiego to nasza kolejna inicjatywa społeczna – w zeszłym roku Galeria ufundowała ogólnopolską, cykliczną nagrodę dla najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej z dziedziny socjologii sztuki w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Ufundowanie nagrody PTS

Foto: Ogłoszenie wyników konkursu. Stoją od lewej: Przemysław Kisiel (przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki PTS), Dominik i Barbara Porczyńscy, Feliks Tuszko, Jan Michalski.

Galeria Zderzak z radością informuje o rozstrzygnięciu I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu socjologii sztuki. Konkurs został zorganizowany przez Sekcję Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Galerię Zderzak, która ufundowała nagrodę.  Nagroda będzie cykliczna, przyznawana co dwa lata. Fundatorem nagrody jest Galeria Zderzak.

Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagrody Laureatowi odbyła się w Zderzaku w sobotę 5 grudnia 2020 r. o godz. 13:00. 
Na konkurs nadesłano trzynaście prac z ośrodków naukowych całej Polski. Nadesłane prace oceniało Jury w składzie:

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – przewodniczący Jury
dr Dominik Porczyński – członek Jury
dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – członek Jury
Jan Michalski – członek Jury
mgr Agata Rozalska – członek Jury
dr Stanisław Krawczyk – sekretarz.

Laureatem konkursu został
Pan Feliks Tuszko za pracę magisterską pt. „Procesy selekcji w polskim polu sztuki. Analiza współczesnych biografii młodych artystów” (napisaną pod kierunkiem p. dr. hab. Macieja Gduli, prof. UW, na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii).

Uzasadnienie:
Za rzetelność teoretyczną i metodologiczną oraz dobre opracowanie edytorskie. Za pochylenie się nad wiele mówiącym i wciąż zbyt rzadko badanym zjawiskiem, jakim są starania osób nieodnoszących sukcesu w polu sztuki. Za umiejscowienie zjawiska tak w bliższym (samo pole artystyczne), jak i dalszym (współczesny kapitalizm) kontekście społecznym.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

– Pani Weronika Kwiatkowska za pracę magisterską pt. „Gender trójmiejskiego środowiska jazzowego” (napisaną pod kierunkiem p. dr. hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz, prof. UW, na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

– Pan Aleksy Wójtowicz za pracę licencjacką pt. „Aukcje młodej sztuki w świetle teorii Pierre’a Bourdieu” (napisaną pod kierunkiem p. dr. Jakuba Szredera w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną).