Białe wzgórze

instalacja
Antoni Mikołajczyk

11 – 13 czerwca 1992; Galeria Zderzak, ul. Zagrody 23, Kraków

DNIA 11 czerwca w Galerii ZDERZAK (ul. Zagrody 23) o godz. 19.30 odbędzie się pokaz instalacji Antoniego Mikołajczyka zatytułowanej „Białe Wzgórze”.

Antoni Mikołajczyk ur. 26 maja 1939 r. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu. W latach 1964-69 był członkiem grupy „Zero 61” potem Warsztatu Formy Filmowej. Od 1990 r. jest profesorem PWSBP w Poznaniu.

Twórczość Antoniego Mikołajczyka zasługuje na szczególną uwagę. Centrum zainteresowań artysty stanowi problem przestrzeni a zwłaszcza względności: wnętrza i zewnętrza. Fascynuje go również światło, jego bogactwo i różnorodność. W swoich pracach wykorzystuje i rozwija doświadczenia konstruktywizmu, wizualizmu i minimal artu. Przekraczatradycyjne gatunki sztuki i tworzy nowe multimedialne działania artystyczne. Wykorzystuje w tym celu: fotografię, film, sztukę video i instalacje. Konsekwencją własnych badań nad strukturą i „właściwościami artystycznymi światła” oraz działań w tym kierunku są tzw. „rzeźby świetlne”.

Mikołajczyk mówi o czterech aspektach swojej twórczości:

1. Przestrzenne sytuacje świetlne
Kondensacja materii czasu w postaci zapisu fotograficznego przestrzennych sytuacji świetlnych jest dokumentalnym rezultatem akcji artystycznych, w których kształt obrazu zostaje określony momentem czasu pomiędzy otwarciem a zamknięciem migawki kamery fotograficznej. Akcje artystyczne, w czasie których dokonuje się proces wyzwalania światła dotychczas „zamkniętego” wewnątrz obiektu przestrzennego.

2. Struktury świetlne w przestrzeni
Proces tworzenia nowej substancji światła poprzez budowanie obrazu z linearno-geometrycznych struktur powstałych z połączenia ruchu kamery i statycznych punktów świetlnych, które pochodzą z realnej rzeczywistości.

3. Fale świetlne w przestrzeni
Seria obrazów fotograficznych powstałych w wyniku relacji między ruchem kamery wzdłuż określonego odcinka drogi a otoczeniem. W ruchu znajduje się nie tylko kamera, na stałe przymocowana do fotografującego, ale również elementy otoczenia. Kamera fotograficzna posługując się stałymi jednostkami czasowymi relacjonuje stosunek ruchu między podmiotem a przedmiotem w formie zmodulowanych fał światła. 

4. Instalacje z elementami światła
Tworzenie nowej rzeczywistości artystycznej powstałej w wyniku połączenia fizycznej materii konstrukcji przestrzennych z materią światła stanowiącego kontynuacje formy przestrzennej.

Instalacje utworzone z obiektów przestrzennych oraz strumienia światła, projekcji rysunku świetlnego, stanowiącego odbicie łub przedłużenie konstrukcji przestrzennej.

Istnieje ścisła relacja pomiędzy formą konstrukcji przestrzennej a strukturą świetlną tworzącą uzupełniający element układu.