Plakaty Zderzaka

14 – 31 stycznia 1992; Galeria Zderzak – Szara Kamienica, Rynek Główny 6, Kraków

Dnia 14 stycznia 1992r. w GALERII ZDERZAK przy Rynku Głównym 6 w Krakowie została otwarta wystawa plakatów młodego grafika MARIANA OSIJSLO. 

Artysta ur. w 1955r. w Zabrzu. Studiował na ASP w Krakowie i Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1982r. Obecnie pracuje na Katedrze Projektowania Graficznego ASP w Katowicach. Zajmuje się grafiką, plakatem, projektowaniem graficznym. 

Wystawa w ZDERZAKU jest wydarzeniem wyjątkowym i ma charakter małego jubileuszu. OSIJSLO prezentuje bowiem dwadzieścia plakatów, które wykonał i które towarzyszą nieprzerwanie GALERII od października 1989r. W ten sposób powstała niewielka aczkolwiek ciągłe powiększająca się kolekcja plakatów odnosząca się do młodej, aktualnej sztuki prezentowanej w ZDERZAKU. Na uwagę zasługuje również to, że prace te pokazują jasny obraz osobowości artysty. 

 
OSIJSLO tworzy swój własny i niepowtarzalny styl, który trwałe wiąże się z wydarzeniami artystycznymi GALERII. Pretekstem dla jego twórczości jest pojęcie występujące w autorskim tytule wystawy lub cecha charakterystyczna tej sztuki, którą interpretuje. OSISLO ceni lapidarność. Najczęściej operuje skrótem myślowym — znakiem graficznym i przeważnie jest to refleksja wprost. Grafik — po prostu ilustruje pojęcia. To jego własna metoda, jego sposób widzenia