Krytyka czystego rozumu

performance
Zbigniew Warpechowski

5 lutego 1993; Galeria Zderzak, ul. Sławkowska 1, Kraków

Zbigniew Warpechowski ur. w 1938r. na Wołyniu. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (1956-62), a potem krótko na krakowskiej ASP (1964-65). Zniechęcony panującą tam atmosferą niemożności przerwał naukę. Zaczął pisać wiersze. Poezja doprowadziła go do performance (1967). Początkiem był „Kwadrans poetycki” w krakowskim klubie przy Rynku Gł. 13, potem „Kwadrans poetycki z towarzyszeniem adapteru i fortepianu” (1967), „Piłka nożna” (1974), „Champion of Golgotha” (1978), „Men only Champion” (1979), „Porozumienie” (1981). Od 1985 r. jest członkiem Grupy Krakowskiej.

Warpechowski jest jednym z pierwszych performerów na świecie i pionierem tego typu działań w Polsce. Do tej pory przedstawił ponad 150 akcji zarówno w kraju jak i zagranicą: Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Płd., Belgii, Holandii, Francji, Berlinie, Włoszech. Przede wszystkim uprawa performance, zajmuje się również malarstwem i poezją. Uczestniczył w wystawach zbiorowych i spotkaniach artystycznych w kraju i zagranicą.

 
Jest autorem książki pt. „Podręcznik”, która stanowi zbiór przemyśleń na temat sztuki, roli artysty, procesu tworzenia, wreszcie performance. Stworzył własną filozofię tej dyscypliny artystycznej i skrupulatnie przestrzega jej zasad. Performance dla Warpechowskiego jest improwizacją niepowtarzalną, bezpośrednią i autentyczną. Z założenia wyklucza to wszelkie próby reżyserowania przedstawień. Artysta mówi: „Ambicją performance jest, aby uchwycić to, co jest wspólne wszystkim sztukom9 czyli ten moment aktu twórczego, który poprzedza formalizację artystyczną” i dalej „materią performance jest rzeczywistość absolutna, w stanie nieprzetworzonym. Sztuka powstaje w tym momencie, gdy ma miejsce wydarzenie”. Dla Warpechowskiego sztuka performance jest nowym rodzajem. uprawiania filozofii. „Chodzi mi raczej o postawę. Szukanie mądrości w świecie.”

 
Wystawy indywidualne: Galeria Jazz-Club „Helikon”, Kraków 1962; Galeria Foksal, Warszawa 19719; Galeria Krzysztofory, Kraków 1971; Galeria Demarco, Edynburg 1972; Galeria Dziekanka, Warszawa 1977; BWA, Lublin 1982; BWA, Lublin 1986; BWA, Łódź 1987; Galeria Krzysztofory1991.

ARTYKUŁY I RECENZJE:

ZDJĘCIA: