Obrazy

malarstwo
Danuta Urbanowicz

26 lutego – 18 marca 1993; Galeria Zderzak, ul. Sławkowska 1, Kraków

Wystawa Danuty Urbanowicz – pierwszy od osiemnastu lat indywidualny pokaz prac tej artystki w Krakowie – będzie się składać z dwóch części:

do 10 marca obrazy z lat 1959 – 1980

od 12 marca obrazy z lat 1992 – 1993

W Zderzaku mogliśmy zobaczyć prace malarki w roku 1991 na wystawie „Accrochage nr 2″ (z Szymonem Urbańskim). W części pierwszej na przegląd twórczości malarki złożą się historyczne prace, w większości wypożyczone z muzeów i galerii. Część druga to prezentacja prac najnowszych.

Danuta Urbanowicz uprawia malarstwo i collage. Artystka jest pedagogiem w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych w krakowskiej ASP. Zajmuje się także projektowaniem i realizacją polichromii.

Urodzona w Radomiu w 1932, Danuta Urbanowicz studiowała w ASP w Krakowie (1951 – 57) rzeźbę a następnie malarstwo w pracowniach: Jacka Pugeta, Adama Marczyńskiego, Jonasza Sterna. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa u prof. Czesława Rzepińskiego. W latach 1959 – 1962 współtworzyła teatrzyk lalkowy Widzimisię działający w Nowej Hucie. Od 1961 należy do Grupy Krakowskiej. Bierze udział w krajowych i zagranicznych wystawach Grupy. W 1962 przebywa na ośmiomiesięcznym stypendium w Paryżu (wystawa w galerii Mouffe, 1963). Udział w wystawach zagranicznych: Detroit, Londyn, Sztokholm, Nancy, Praga, Bonn, Darmstadt, Bergkamen, Dasseldorf, Alburg, Norymberga, Stambut.

Obrazy posiadające zdecydowaną konstrukcję można podzielić w zależności od okresu powstawania na odpowiadające malarstwu materii (1960 – 67) oraz collage z użyciem różnych „przedmiotów biednych”, blachy, itp. Do roku 1974 powstaje cykl obrazów „publicystycznych” opartych na wykorzystaniu druków urzędowych, dowodów tożsamości, formularzy, rachunków, wezwań, gwarancji na artykuły codziennego użytku.Wystawy indywidualne: Galeria Rytm, Kraków 1970, Galeria Arkady, Kraków 1972, Galeria Klubu Kużnia, Nowa Huta 1974, Galeria Pawilon DESA, Nowa Huta 1975, Galeria Studio, Warszawa 1976 (wspólnie z J. Tarabułą, W. Urbanowiczem, J. Wrońskim), Galeria Zderzak, Kraków 1991 (wspólnie z Sz. Urbańskim).

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzea Okręgowe w Bydgoszczy, Radomiu, Tarnowie, Kielcach, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, w Szkole Muzycznej w Nowej Hucie, w Nowohuckim Domu Kultury, w Galerii PIK. W zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Katalog, który ukaże z okazji wernisażu II części wystawy, będzie liczyć 70 stron i zawierać: teksty krytyczne prof. Piotra Krakowskiego, Leszka Danilczyka, Janusza Tarabuły, wypowiedź autorki, archiwum tekstów prasowych i krytycznych, bio- i bibliografię, 15 ilustracji kolorowych i ok. 30 czarno – białych.

PRACE:

ARTYKUŁY I RECENZJE:

KATALOG:

ZDJĘCIA: