Performance

performance
Zbigniew Warpechowski

11 marca 1994; Galeria Zderzak, ul. Sławkowska 1, Kraków

Zbigniew Warpechowski ur. 1938 r. na Wołyniu; 1956-62 studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, potem krótko (1964-65) w krakowskiej ASP. Jeden z pierwszych performerów na świecie (ponad 150 akcji w kraju i zagranicą- na Wyspach Brytyjskich, w Belgii, Holandii, Francji, we Włoszech, w Berlinie), zajmuje się także malarstwem i poezją; autor książki „Podręcznik” – zbioru przemyśleń na temat sztuki, tworzenia, roli artysty. Od 1985 członek Grupy Krakowskiej.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
1962 Galeria jazz-Club „Helikon”, Kraków
1971 Galeria Foksal, Warszawa
Galeria Krzysztofory, Kraków
1972 Galeria Dennarco, Edynburg
1977 Galeria Dziekanka, Warszawa
1982 BWA, Lublin
1986 BWA, Lublin 
1987 RWA, Łódź
1991 Galeria Krzysztofory, Kraków
1991 Galeria Zderzak, Kraków (performance)
1993 Galeria Zderzak, Kraków (performance – „Krytyka czystego rozumu”)

ARTYKUŁY I RECENZJE: