Światło/m/arteria

instalacja
Julian Jończyk

19 – 30 czerwca 1995; Galeria Zderzak, ul. Sławkowska 1, Kraków

Julian O. Jończyk urodził się w roku 1930 w Szczekocinach. W latach 1950- 56 odbył studia w krakowskiej ASP. Jest współzałożycielem Grupy Nowohuckiej (1955-61); członkiem Grupy Krakowskiej (od 1961).

WYBRANE WYSTAWY
1975 Układy Semantyczne, Galeria Krzysztofory, Kraków
1984 Światło, Galeria Krzysztofory, Kraków
1988 Porządek Destrukcji, Galeria Krzysztofory, Kraków; Cieszyn
1989 Galeria Krzysztofory, Kraków
1991 Eyeshot. W polu widzenia (wyst. zbiorowa), Kopenhaga
1992 Światiomateria, Galeria Krzysztofory, Kraków
1994 Grupa Krakowska, Zachęta, Warszawa

Artysta uprawia malarstwo, rzeźbę, fotografię, rysunek i poezję. Od lat siedemdziesiątych realizuje prace, w których wykorzystuje światło jako jedno z mediów. Łącząc przedmioty i obiekty z oświetlającymi je neonami, bada wzajemne relacje światła i materii. W serii autoportretów, aktów i obrazów wnętrz „Rysunki światłem” (1985) zamiast tuszu używa światła – kreśląc linie na światłoczułym podłożu. W najnowszych pracach Julian Jończyk wciąż drąży problem oddziaływania światła i materii, konstruując obiekty kwestionujące nasz sąd o należnych im cechach.

Prezentowana w Zderzaku instalacja Światło/m/arteria jest swojego rodzaju syntezą 20-letnich doświadczeń autora w pracy ze światłem. To symboliczna gra z przestrzenią – zarówno jako pewnym uniwersum, jak i konkretną przestrzenią galerii.

TEKST ARTYSTY:

ZDJĘCIA: